Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Αποπλήρωσε το υπόλοιπο υβριδικών τίτλων ύψους 600 εκατ. ευρώ

Οι προνομιούχες μετοχές που είχαν εκδοθεί το 2005 με μειωμένη εξασφάλιση της τράπεζας αποπληρώθηκαν στην ημερομηνία καταβολής του μερίσματος, στις 18 Φεβρουαρίου, στην τιμή αποπληρωμής, τονίζει η τράπεζα.

Alpha Bank: Αποπλήρωσε το υπόλοιπο υβριδικών τίτλων ύψους 600 εκατ. ευρώ

Η Alpha Group Jersey αποφάσισε σήμερα την αποπληρωμή εις ολόκληρο του υπολειπόμενου ονομαστικού ποσού των EUR600,000,000 Series B CMS-Linked Άνευ Σωρευτικού Μερίσματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών της (Noncumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (ISIN: DE000A0DX3M2) (οι
«Υβριδικοί Τίτλοι») οι οποίες τελούν υπό την εγγύηση μειωμένης εξασφάλισης της ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. , κατά την Ημερομηνία Καταβολής του Προνομιούχου Μερίσματος την 18η Φεβρουαρίου, 2022 (σύμφωνα με τους όρους των Υβριδικών Τίτλων οι οποίοι διατυπώνονται στο καταστατικό της Alpha Group Jersey και το Νόμο) στην Τιμή Αποπληρωμής.

Οπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση στο χρηματιστήριο, Δυνάμει της αποπληρωμής, όπως απαιτείται από το καταστατικό της, η Alpha Group Jersey έχει ζητήσει και λάβει, την πρότερη σύμφωνη γνώμη ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και, στο βαθμό που απαιτείται, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν ορίζονται αλλιώς, θα πρέπει να έχουν την ερμηνεία που τους έχει αποδοθεί στην «Περιγραφή των Υβριδικών Τίτλων» (Description of the Preferred Securities) σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο (offering circular) της 16ης Φεβρουαρίου 2005.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v