ΛΑΝΑΚΑΜ: Δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του έτους 2021 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.

ΛΑΝΑΚΑΜ: Δεν θα διανείμει μέρισμα λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2022, το οποίο έχει ως εξής :

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του έτους 2021 – Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 31.12.2021 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022.

- Η ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του εξαμήνου του έτους 2022 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της εταιρίας, δεν επιτρέπεται η καταβολή μερίσματος για την χρήση 2021 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το κλείσιμο των συνεδριάσεων του Χ.Α. κατά την προηγούμενη ημέρα των αντίστοιχων ημερομηνιών και θα δημοσιεύονται στον Τύπο την επόμενη μετά από την ανακοίνωσή τους.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v