Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την Βαρβαρέσος

Προστασία από τυχόν απαιτήσεις των πιστωτών της έλαβε η Βαρβαρέσος. Επείγει η επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς ο χρόνος λειτουργεί εναντίον της εταιρείας. Ανάγκη για «βαθύ κούρεμα» από τράπεζες και ΔΕΗ βλέπουν παράγοντες της αγοράς.

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την Βαρβαρέσος

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια δράσης για τη νηματουργία Βαρβαρέσος, καθώς σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συμφωνήσει με τους πιστωτές της τρόπο ουσιαστικής αναχρηματοδότησης των υποχρεώσεών της, προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα.

Ειδικότερα, η εισηγμένη εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων με βάση το άρθρο 53 του νόμου 4738/2020. Η χρήση του συγκεκριμένου άρθρου γίνεται πριν την κατάθεση αίτησης συμφωνίας εξυγίανσης, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 20% των πιστωτών και η προστασία δίδεται για χρονική διάρκεια έως τέσσερις μήνες.

Μετά και την εξέλιξη αυτή, το μόνο βέβαιο είναι πως η βορειοελλαδίτικη νηματουργία παίρνει βαθιές ανάσες για χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, καθώς όπως δηλώνει «η κατά τα ανωτέρω αιτούμενη προληπτική προστασία της εταιρείας θα διασφαλίσει την περιουσιακή της ενότητα έναντι επιθετικών ενεργειών πιστωτών της και θα διασφαλίσει την ισορροπία στις ταμειακές ροές της, ώστε να εξακολουθήσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση της παραγωγής και να μην απειλείται από απρόβλεπτες ανατροπές ο προϋπολογισμός της. Επίσης, τα αιτούμενα προληπτικά μέτρα θα εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και τις πληρωμές της προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τους εργαζόμενους και εν γένει τους πιστωτές της».

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο χρόνος λειτουργεί εναντίον της εισηγμένης και πως γρήγορα θα πρέπει να συμφωνήσει με τους πιστωτές ένα σχέδιο εξυγίανσης το οποίο -σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς- θα πρέπει να περιλαμβάνει γενναία κουρέματα και θα πρέπει να λάβει δικαστική έγκριση.

Η τρέχουσα κατάσταση για τη Βαρβαρέσος είναι ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς μεταξύ άλλων, στις 30 Ιουνίου του 2021 εμφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια (-13,6 εκατ. ευρώ) καθαρό χρέος προς τις τράπεζες 14,5 εκατ. ευρώ και ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο προς τη ΔΕΗ ύψους 18,4 εκατ. ευρώ.

Εξ’ ίσου επώδυνο στοιχείο είναι το ότι η εταιρεία, λειτουργώντας σε ένα περιβάλλον ελλιπούς ρευστότητας και έντονης αβεβαιότητας, δεν είχε τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τη θετική περυσινή συγκυρία για τον κλάδο της νηματουργίας (αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, διευρυμένα περιθώρια κέρδους λόγω των εξελίξεων στις τιμές βάμβακος και νήματος) με αποτέλεσμα οι ζημίες να συνεχίζονται και τα προβλήματα να διογκώνονται μήνα με το μήνα.

Η διοίκηση της Βαρβαρέσος βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, πράγμα που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι δεν υπάρχει έως σήμερα κάτι το χειροπιαστό που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Από την άλλη πλευρά, η γνωστή βιομηχανία έχει προχωρήσει κατά τα τελευταία χρόνια σε πολύ σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού της, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα και αποκτώντας τη δυνατότητα παραγωγής νημάτων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και διευρυμένου περιθωρίου κέρδους.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη ρευστότητα και δίχως μια γενναία ελάφρυνση του χρέους της δεν έχει πιθανότητες επιβίωσης, παρά τον σύγχρονο μηχανολογικό της εξοπλισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v