Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Πράσινο φως» από το Πρωτοδικείο στο σχέδιο εξυγίανσης της Βαράγκης

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί απόφαση από το Πρωτοδικείο που επικυρώνει τη συμφωνία, δεν έχει λάβει ακόμη όμως το κείμενο της απόφασης.

«Πράσινο φως» από το Πρωτοδικείο στο σχέδιο εξυγίανσης της Βαράγκης

Σε απάντηση της υπ’αριθ. πρωτ. 772/3.3.2022 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια του από 3.3.2022 δημοσιεύματος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, όπου αναφέρεται ότι εγκρίθηκε η από 16.9.2020 συμφωνία εξυγίανσης της ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έχει λάβει γνώση ότι έχει εκδοθεί απόφαση που επικυρώνει την ανωτέρω συμφωνία, δεν της έχει όμως ακόμη γίνει διαθέσιμο το κείμενο της απόφασης αυτής. Εφόσον προκύψουν περαιτέρω δεδομένα η Εταιρία θα επανέλθει με περαιτέρω σχολιασμό και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την εν λόγω συμφωνία εξυγίανσης στο νέο φορέα, την εταιρία «VARANGIS FURNITURE & INTERIORS A.E.», μεταβιβάζονται το 99% του ενεργητικού της Εταιρίας, το σύνολο του προσωπικού και υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και πως τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με την Συμφωνία Εξυγίανσης, και στην συνέχεια η Εταιρία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v