Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οπλο για την πληροφορική το περίσσευμα ρευστότητας

Οι τρεις βασικοί καταλύτες που πριμοδοτούν τη συνέχιση των deals στον κλάδο. Αναλυτικά στοιχεία για Profile, Entersoft και Epsilon Net.

Οπλο για την πληροφορική το περίσσευμα ρευστότητας

Στις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται συγκριτικά λιγότερο από την τρέχουσα οικονομική κρίση συγκαταλέγεται η πληροφορική, καθώς δεν πλήττεται είτε από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, είτε από τα γνωστά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ αντίθετα αναμένεται να ενισχυθεί από τις αυξημένες αναθέσεις δημόσιων έργων και την εισροή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης.

«Κανείς κλάδος δεν μπορεί να μείνει στο απυρόβλητο από μια μεγάλη διεθνή αναταραχή και στην παρούσα φάση δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε ούτε το μέγεθος, ούτε και την έκταση των προβλημάτων που θα προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά όμως, οι εταιρείες πληροφορικής ξεκίνησαν τη χρονιά με ταχεία αύξηση των εργασιών τους, έχουν υψηλά ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων, διαθέτουν ισχυρή ρευστότητα, δεν επηρεάζονται από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και είναι έτοιμες να διεκδικήσουν μεγάλο ύψος εργασιών που θα προκύψει από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης», δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστός παράγοντας του κλάδου.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυρές επιδόσεις των εταιρειών πληροφορικής κατά τα τελευταία χρόνια συνδυάζονται με τόσο υψηλές θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, έτσι ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα να προχωρούν σε μπαράζ εξαγορών άλλων επιχειρήσεων του κλάδου, χωρίς να διαταράσσεται στο παραμικρό η πλεονάζουσα ρευστότητά τους.

Στην πράξη, τρεις τουλάχιστον εισηγμένες εταιρείες πληροφορικής καταφέρνουν να φέρνουν τόσο πολλά μετρητά στο ταμείο τους, έτσι ώστε να χρηματοδοτούν με άνεση σειρά εξαγορών άλλων επιχειρήσεων του κλάδου, χωρίς ουσιαστικά να καταφεύγουν σε οποιοδήποτε τραπεζικό δανεισμό.

Για παράδειγμα, η Epsilon Net κατάφερε το 2021 να αυξήσει τα έσοδά της από τα 21,7 στα 50,5 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη από τα 3,35 στα 10,8 εκατ. ευρώ, όχι μόνο λόγω της λειτουργικής της ανάπτυξης, αλλά και με τη συμβολή εταιρειών που εξαγοράστηκαν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη χρονιά η εισηγμένη απέκτησε την SingularLogic σε συνεργασία με την Space Hellas, αλλά και τις εταιρείες Technolife, IQcom και PCS (η CSA αποκτήθηκε το φετινό Ιανουάριο) στις 31/12/2021 διέθετε θετικό καθαρό ταμείο (μετρητά υψηλότερα του συνόλου των τραπεζικών της υποχρεώσεων) ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.

Η Entersoft από την πλευρά της (σημείωσε πέρυσι αύξηση εσόδων από τα 16,6 εκατ. στα 24 εκατ. ευρώ και προ φόρων κερδών 51%, φτάνοντας στα 6,5 εκατ. ευρώ) παρά το ότι προχώρησε στις εξαγορές των εταιρειών Logon, Wedia και μειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής Retail Link, έκλεισε τη χρονιά με θετικό καθαρό ταμείο 8,1 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της, η Profile προχώρησε πέρυσι στην εξαγορά της Centevo, ενός σημαντικού ομίλου που θα την βοηθήσει να αναπτύξει σημαντικά την παρουσία της στις σκανδιναβικές χώρες. Παρά την κίνηση αυτή, στις 31/12/2021 είχε θετικό καθαρό ταμείο ύψους 8,8 εκατ. ευρώ. Η εισηγμένη ανέβασε πέρυσι τον κύκλο εργασιών της από τα 15 στα 20,12 εκατ. ευρώ και τα καθαρά της κέρδη από τα 906 χιλ. στα 2,2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η υπερεπάρκεια ρευστότητας των τριών αυτών -αλλά και άλλων- εταιρειών πληροφορικής, αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίον αναμένεται να δούμε και άλλα deals στον κλάδο.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα δηλώνει στο Euro2day.gr παράγοντας του κλάδου:

«Το γεγονός ότι πολλές εταιρείες βρίσκονται με υπερεπάρκεια ρευστότητας και επίσης ότι τράπεζες, χρηματιστήριο και funds δείχνουν μεγάλη προθυμία να τις χρηματοδοτήσουν με ευνοϊκούς όρους, αποτελεί ένα σημαντικό καταλύτη για την σύναψη νέων deals, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που οδηγούν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ένας από αυτούς είναι πως η εγχώρια αγορά παραμένει κατακερματισμένη με σειρά εταιρειών να διαθέτουν μεν αξιοσημείωτα συγκριτικά πλεονεκτήματα (πχ μερίδια αγοράς, τεχνογνωσία) πλην όμως είτε οι βασικοί τους μέτοχοι να μην έχουν διάδοχη κατάσταση, είτε οι εταιρείες να μην διαθέτουν τα μεγάλα ποσά που θα αναγκαστούν επενδύσουν προκειμένου να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις νέες απαιτήσεις τη εποχής.
Ένας ακόμη λόγος για τον οποίον αναμένεται να συνεχιστούν τα deals, είναι οι λογικές αποτιμήσεις στις οποίες μέχρι σήμερα γίνονται, καθώς -κατά κανόνα- τα ποσά «δεν έχουν ξεφύγει».

Σύμφωνα μάλιστα με χρηματιστηριακούς παράγοντες, οι εισηγμένες εταιρείες αγοράζουν κατά κανόνα τις άλλες εταιρείες με πολλαπλασιαστές κερδών και ιδίων κεφαλαίων πολύ ελκυστικότερους από αυτούς με τους οποίους οι ίδιες διαπραγματεύονται στο ταμπλό του ΧΑ, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν σημαντικές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v