Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δημητρίου: Εγκρίθηκε η αίτηση για άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης δεν ισχύουν έναντι της ΕΥΔΑΠ διευκρινίζει η εισηγμένη.

Δημητρίου: Εγκρίθηκε η αίτηση για άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε ανακοίνωσε ότι με την υπ' αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/ 2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/ 2021 αίτηση της Εταιρείας περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020).

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι επικυρώθηκε η με ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της εταιρίας και των πιστωτών της, οι όροι της οποίας δεν ισχύουν ούτε επικυρώνονται έναντι της ΕΥΔΑΠ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v