Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση της Intracom Holdings

Στις 6 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 2021 που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 29 Απριλίου.

Στις 30 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση της Intracom Holdings

Η Intracom Holdings ανακοίνωσε το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2022 :

 • Παρασκευή, 29 Aπριλίου 2022
  Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021 (Δελτίο Τύπου), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.
 • Παρασκευή, 29 Aπριλίου 2022
  Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021 (Ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, χρήσης 2021 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας), μετά τη λήξη της συνεδρίασης διαπραγμάτευσης του Χ.Α.
 • Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022
  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021
 • Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022
  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
Σχετικά με τη χρηματική διανομή ή μη, στους μετόχους της Εταιρείας, (συμπεριλαμβανομένου μερίσματος χρήσης 2021 ή επιστροφής κεφαλαίου), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες διεθνείς εξελίξεις, θα εξετάσει σε επόμενη συνεδρίασή του τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησής του προς την Τ.Γ.Σ. της 30/06/2022.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v