Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Στα €4,4 εκατ. τα EBITDA το 2021

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου και της Εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 13,3%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε € 15.720 χιλ., έναντι € 13.869 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 2,87 ποσοστιαίες μονάδες.

Νίκας: Στα €4,4 εκατ. τα EBITDA το 2021

Ο Όμιλος εταιρειών Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Χρήσεως 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Κατά την χρήση 2021 ο Όμιλος και η Εταιρεία αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 1,2%, διατηρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, παρά την μείωση της συνολικής αγοράς κατά 1,5% σε όγκο πωλήσεων και κατά 2,6% σε αξία.

Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου και της Εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 13,3%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε € 15.720 χιλ., έναντι € 13.869 χιλ., με το περιθώριο μικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 2,87 ποσοστιαίες μονάδες.

Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, διαμορφώθηκε σε κέρδη € 4.458 χιλ. έναντι κερδών € 2.981 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.477 χιλ.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου, βελτιώθηκαν κατά € 566 χιλ. και ανήλθαν στη χρήση 2021 σε ζημίες € 264 χιλ. έναντι ζημιών € 830 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αλλαντικά «ΝΙΚΑΣ» κατέλαβαν την 1η θέση στην προτίμηση των καταναλωτών εντός των Super Markets καθ’ όλη την διάρκεια του 2021, με μερίδιο αγοράς 20,2% κατά μέσο όρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v