Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Καρέλια: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 11 ευρώ

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη 14η.06.2022 και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2022, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε.

Καρέλια: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 11 ευρώ

Στην τακτική γενική συνέλευση της Καρέλια αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η έγκριση της διάθεσης των εταιρικών κερδών της χρήσης 2021, καθώς επίσης και η διανομή μερίσματος, ανερχομένου στο ποσό των Ευρώ 11,00 (μικτό) ανά μετοχή. 

Οπως αναφέρει η εταιρεία, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη 14η.06.2022 και η διαδικασία καταβολής αυτού στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 21η.06.2022, μέσω της τραπέζης Alpha Bank Α.Ε.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων τη 15η.06.2022 (record date).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v