Epsilon Net: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για μέρισμα και αγορές ιδίων μετοχών

Την έγκριση του προγράμματος ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Epsilon Net.

Epsilon Net: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για μέρισμα και αγορές ιδίων μετοχών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Epsilon Net την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON NET A.E., στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2021 και διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο.: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4ο.: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Θέμα 6ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Θέμα 8ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, για θητεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση της απόφασης στο θέμα με αριθμό (11) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2021 που αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με σκοπό την επέκταση της χρονικής διάρκειάς του.

Θέμα 11ο: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.

Θέμα 12ο: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v