Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Αποδίδει η επέκταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο όμιλος διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση ψηφιακών εγγράφων. Τι λέει για τις εξαγορές και το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάπτυξης. Διανομή μερίσματος €0,04. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Inform Λύκος: Αποδίδει η επέκταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Μετά την περυσινή επιστροφή του ομίλου σε κερδοφόρο αποτέλεσμα η Inform Λύκος σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εστιασμένη, πρώτον, στις λύσεις ψηφιοποίησης προς τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δεύτερον, την ανάληψη μεγάλων έργων στον τομέα του Security Printing σε χώρες του εξωτερικού.

Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στο πλαίσιο της σημερινής γενικής συνέλευσης του ομίλου, συμπληρώνοντας ότι στους στόχους της Ιnform Λύκος περιλαμβάνονται η γεωγραφική επέκταση στις χώρες της Μέσης Ανατολής και η διερεύνηση ενδεχόμενων στρατηγικών συνεργασιών και εξαγορών ιδίως σε χώρες όπου έχει παρουσία η μητρική Austrian Cards.

Ειδικότερα η στροφή του ομίλου από τις έγχαρτες στις ψηφιακές λύσεις έχει οδηγήσει σε μέση ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών 4,7% και του προσαρμοσμένου EBIDA.

Ειδικότερα στις λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού ο μέσος ρυθμός ετήσιας αύξησης της πενταετίας ανέρχεται στο 85,3%, με τις προοπτικές να διαγράφονται σαφώς ανοδικές.

Η διοίκηση του ομίλου απατώντας σε σχετικές ερωτήσεις μετόχων επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι:
  • Στο θέμα των ψηφιακών ταυτοτήτων αναμένει την απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας σχετικά με την έκβαση του σχετικού διαγωνισμού.
  • Το κόστος ενέργειας είναι μεν αυξημένο αλλά δεν αποτελεί μεγάλο ποσοστό των συνολικών δαπανών του ομίλου.
  • Μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η άνοδος της τιμής του χαρτιού, ωστόσο η Ιnform Λύκος πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού επειδή είναι μεγάλος εισαγωγέας. Επίσης η μεγάλη άνοδος του κόστους στο χαρτί στρέφει περισσότερο τις εταιρείες σε αναζήτηση λύσεων ψηφιακής επικοινωνίας στις οποίες ο όμιλος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.
Ο όμιλος διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση ψηφιακών εγγράφων έχοντας αναλάβει πολύ σημαντικές σχετικές συμβάσεις στη Ρουμανία, ανάλογα έργα προτίθεται να διεκδικήσει και στην Ελλάδα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε μεταξύ άλλων

  • Τη διανομή μερίσματος €0,04 ανά μετοχή (καταβολή 28 Ιουνίου)
  • Τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σε εύρος τιμών €0.62 έως €4

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v