Μέρισμα 0,035 ευρώ και αγορές ιδίων μετοχών στο «μενού» της Epsilon Net

Το φετινό μέρισμα είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου περυσινού, γεγονός που οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο που σημείωσε η καθαρή κερδοφορία της εισηγμένης εταιρείας.

Μέρισμα 0,035 ευρώ και αγορές ιδίων μετοχών στο «μενού» της Epsilon Net

Τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 1,897 εκατ. ευρώ ή 0,035 ευρώ ανά μετοχή (συντελεστής φορολόγησης 5% παρακρατούμενος στην πηγή) προτίθεται να προτείνει η διοίκηση της Epsilon Net στην επικείμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.

Το ποσό αυτό είναι πολλαπλάσιο του αντίστοιχου περυσινού (0,01175 ευρώ) γεγονός που οφείλεται στην κατακόρυφη άνοδο που σημείωσε η καθαρή κερδοφορία της εισηγμένης εταιρείας (το 2021 η Epsilon Net ανέβασε τον κύκλο εργασιών της από τα 21,7 στα 50,5 εκατ. ευρώ και την καθαρή της μετά από φόρους κερδοφορία από τα 3,35 στα 10,78 εκατ. ευρω).

Στα πλαίσια επίσης της ίδιας γενικής συνέλευσης θα ψηφιστεί η δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών για τους επόμενους δώδεκα μήνες για ποσοστό έως και το 5% της εταιρείας και σε τιμή που δεν θα υπερβαίνει τα 20 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v