Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιντραλότ: 1η Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος στην αύξηση κεφαλαίου

Η περίοδος της άσκησης δικαιώματος προτίμησης είναι μεταξύ 6 και 21 Ιουλίου, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος είναι μεταξύ 6 Ιουλίου και 18 Ιουλίου.

Ιντραλότ: 1η Ιουλίου η αποκοπή του δικαιώματος στην αύξηση κεφαλαίου

H 1η Ιουλίου ορίστηκε ως η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ιντραλοτ, όπως σημειώνεται σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει

Η περίοδος της άσκησης δικαιώματος προτίμησης είναι μεταξύ 6 και 21 Ιουλίου, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος είναι μεταξύ 6 Ιουλίου και 18 Ιουλίου.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v