Fieratex: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021.

Fieratex: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συνήλθε σήμερα 30.06.2022 και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας στη Νέα Σάντα Κιλκίς. Σε αυτήν παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν 5.289.643 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 51,841% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Επί του 1ου θέματος

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 θ του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.fieratex.gr).

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2021 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0


Επί του 2ου θέματος

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 3ου θέματος

Ενέκρινε την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2021.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 4ου θέματος

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.289.643

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 51,841%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.289.643

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.289.643, κατά: 0, παρών: 0

 

Επί του 5ου θέματος

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας,


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v