Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Μοιράζει δωρεάν μετοχές της GalaxyCosmosMezz

Στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης το carve out 86.941.158 μετοχών της GalaxyCosmosMezz. Η αναλογία της δωρεάν διανομής για τους μετόχους. Συμψηφίζει ζημιές 6,22 δισ. ευρώ με αποθεματικά. Ποιοι προτείνονται για το νέο Δ.Σ.

Alpha: Μοιράζει δωρεάν μετοχές της GalaxyCosmosMezz

Τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της, του 99,99% της GalaxyCosmosMezz Ltd, στην οποία έχει εισφέρει ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos, καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με ποσά από τακτικό και ειδικό αποθεματικό.

Στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης, που συγκαλείται στις 22 Ιουλίου περιλαμβάνεται η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής, κατά ποσό 0,01 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

Η μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου θα επέλθει, λόγω της δωρεάν διανομής στους μετόχους της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών 86.941.158 μετοχών της GalaxyMezz Ltd, η οποία μετά την εισαγωγή της στην ΕΝΑ του Χ.Α θα μετονομαστεί σε GalaxyCosmosMezz. Στην εν λόγω κυπριακή εταιρεία η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών εισφέρει ( σ.σ. θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ως τη γενική συνέλευση) το 44% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Galaxy και Cosmos.

Ως αντάλλαγμα λαμβάνει μετοχές της GalaxyCosmosMezz τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων προτίθεται να διανείμει δωρεάν (carve out) στους μετόχους σε αναλογία 1 μετοχή GalaxyCosmosMezz για κάθε 27 μετοχές της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.

Σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης που συνέταξε η Grant Thornton, η εύλογη αξία των μετοχών της GalaxyCosmosMezz, που κατέχονται από την Alpha και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 99,99% του μετοχικού της κεφαλαίου, προσδιορίζεται σε 23,47 εκατ. ευρώ. Δεν είναι γνωστό τι κουπόνι φέρουν οι mezzanine ομολογίες και με ποια σειρά προτεραιότητας πληρώνονται οι κάτοχοί τους.

Στα θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται και η εκλογή νέου 13μελούς Δ.Σ. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων το Δ.Σ προτείνει την επανεκλογή 12 από τα 14 υφιστάμενα μέλη. Ως νέο –ανεξάρτητο μη εκτελεστικό- μέλος προτείνεται η Ασπασία Παλημέρη.

Τέλος, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων ύψους 6,22 δισ. ευρώ κατά σειρά προτεραιότητας με ποσά από το τακτικό αποθεματικό ύψους 0,42 δισ. ευρώ και με ποσά από το ειδικό αποθεματικό ύψους 5,8 δισ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v