Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Ελαβε προσωρινή διαταγή απαγόρευσης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε στις 27/7/2022 προσωρινή διαταγή, απαγορεύοντας την λήψη μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των προληπτικών μέτρων.

MLS: Ελαβε προσωρινή διαταγή απαγόρευσης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

Η Εταιρεία MLS Πληροφορική γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης την με ημερομηνία 25/7/2022 αίτηση για λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής με αντίστοιχο περιεχόμενο.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε στις 27/7/2022 προσωρινή διαταγή, απαγορεύοντας την λήψη μέτρων, εκκρεμών ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρείας και την λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατ’ αυτής, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης των προληπτικών μέτρων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v