Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέα λύση διαχείρισης δανειακού χαρτοφυλακίου-διαθεσίμων από την Profile

Το σύστημα υποστηρίζει πλήθος χρηματοοικονομικών εργαλείων, ενώ επίσης παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης προσαρμογής του προγράμματος αποπληρωμών.

Νέα λύση διαχείρισης δανειακού χαρτοφυλακίου-διαθεσίμων από την Profile

Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα καινοτόμο λύση Acumen.plus Loan Portfolio Management για επιχειρήσεις. Η λύση υποστηρίζει πλήρως τις επιχειρήσεις στον τομέα της διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου αλλά και διαθεσίμων (Treasury Management), συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών και family offices, προσφέροντας προηγμένη λειτουργικότητα, όπως επίσης και διαχείριση κινδύνου, ενώ παράλληλα καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, το Acumen.plus Loan Portfolio είναι εργαλείο υποστήριξης των οργανισμών για να εξελίξουν και να αυτοματοποιήσουν τη ροή εργασιών τους, με ευέλικτο curve management, με πολλαπλές μεθόδους υπολογισμού δανείων βάσει των νέων RFR [Risk-Free Rates (daily, term, index)], σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το σύστημα υποστηρίζει πλήθος financial instruments όπως όλους τους τύπους των Σταθερών και Κυμαινόμενων Δανείων, Δάνεια πολλαπλών tranches (π.χ. ανά πλοίο/τράπεζα κ.λπ.), Κοινοπρακτικά Δάνεια πολλαπλών tranches, Interest Rate/Currency Swaps για αντιστάθμιση κινδύνου, leasing agreements. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης προσαρμογής του προγράμματος αποπληρωμών, μερική/πρόωρη προεξόφληση, εξομοιώσεις, εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο, ημερήσια λογιστικά δεδουλευμένα (daily accruals) και πολλές ακόμη δυνατότητες.

Επιπλέον, παρέχεται ένα πλήρες σετ έτοιμων αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών πληρωμών, προβλέψεων ροών συνολικά ή/και ανά προϊόν/περίοδο.

Το Acumen.plus καλύπτει τη μετάβαση από το LIBOR και άλλα IBOR στα νέα Risk Free Rates (RFRs). Η χρήση τους διασφαλίζει τη συμμόρφωση και την εύκολη υιοθέτηση κάθε αλλαγής που προκύπτει από την κατάργηση του LIBOR και την πλήρη παρακολούθηση υπολογισμών βάσει RFR.

Η λύση επιτρέπει την απλή και γρήγορη διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα, καθιστώντας το Acumen.plus ένα πολύτιμο εργαλείο παρακολούθησης όλων των χαρτοφυλακίων για όλες τις επιχειρήσεις, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί σε ελάχιστο χρόνο και σε πλήρη συμμόρφωση με τους ρυθμιστικούς κανονισμούς. Περιλαμβάνει το μηχανισμό για να υποστηρίξει backward looking instruments, είτε ανατοκιστικά είτε μεσοσταθμικά, με ή χωρίς περιθώριο, όπως επίσης και τη διαχείριση συγκεκριμένων fixing and payment lags. Η δυναμική αρχιτεκτονική και η πλούσια λειτουργικότητα καθιστούν την πλατφόρμα ανταγωνιστική, καλύπτοντας με ευκολία τις απαιτήσεις της αγοράς.

Επιπλέον, η απρόσκοπτη διασύνδεση με Market Data Vendors, Dealing Platforms και ERPs για την απευθείας αποστολή λογιστικών εγγραφών σε πραγματικό χρόνο, προσφέρει την πλήρη απεικόνιση, αποτίμηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v