Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εσπασαν τα κοντέρ τα κέρδη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Αύξηση τζίρου πάνω από τα επίπεδα του 2020, το έξτρα ενεργειακό κόστος, το δάνειο των 50 εκατ. ευρώ και το υπερδιπλάσιο μέρισμα στη Heineken.

Εσπασαν τα κοντέρ τα κέρδη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Πάνω, ακόμη και από τις πωλήσεις που πέτυχε το 2019, κινήθηκε ο καθαρός τζίρος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας πέρυσι, με τα καθαρά της κέρδη μέσα σε μια χρονιά να έχουν υπερτετραπλασιαστεί. Καταλύτης στα αποτελέσματα της εν Ελλάδι θυγατρικής του Ολλανδικού ομίλου Heineken, που θα εισπράξει μέρισμα υπερδιπλάσιο από αυτό που εισέπραξε πέρυσι, αποτέλεσε η ανάληψη της διανομής των προϊόντων Bacardi.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, οι καθαρές πωλήσεις της ανήλθαν πέρυσι στα 225,635 εκατ. ευρώ από 179,136 εκατ. ευρώ το 2020 και 216,785 εκατ. ευρώ που ήταν το 2019. Δηλαδή οι καθαρές πωλήσεις της αυξήθηκαν πέρυσι σε σχέση με το 2020 κατά 24,86% λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου των πωλήσεων και της διανομής των προϊόντων Bacardi. Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ζύθου στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν “μόλις” 11% σε σχέση με το 2020.

Εκτός από τη σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων της, ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της κερδοφορίας της. Τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν στα 34,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 285,49% σε σχέση με το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι από την 1η Απριλίου του 2021, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία η εταιρεία αναδείχθηκε επίσημος διανομέας των προϊόντων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας Tradall s.a. στην ελληνική αγορά. Η ισχύς της σύμβασης διανομής των προϊόντων Bacardi είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026 και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης.

Σε ότι αφορά τα κέρδη μετά φόρου αυτά ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,1 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ το μέρισμα για τη χρήση του 2021 ανέρχεται σε 35,077 εκατ. ευρώ από 16,01 εκατ. ευρώ που είχε διανείμει για τη χρήση του 2020. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατά τη διάρκεια της απελθούσας χρήσης, μετά από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 14 Οκτωβρίου του 2021, πραγματοποίησε πληρωμές προμερισμάτων 11,98 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς το κόστος της κίνησης των αποθεμάτων αυξήθηκε κατά 34,76% λόγω κυρίως της αύξηση των πωλήσεων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν 8,69% λόγω της αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά 5 εκατ. ευρώ, της αύξηση των εξόδων για δικαιώματα κατά 1,5 εκατ. ευρώ τα οποία είναι συνάρτηση των αυξημένων πωλήσεων και της αύξησης κατά 1 εκατ. ευρώ των δαπανών για ενέργεια.

Η εταιρεία εισέπραξε πέρυσι, από φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχε κινηθεί δικαστικά, το ποσό των 12,6 εκατ. ευρώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών είχε αναγνωρισθεί ως απαίτηση στην κατάσταση της οικονομικής θέσης ενώ ποσό 2,7 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκε στη χρήση του 2021 στην κατάσταση των συνολικών εισοδημάτων. Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης έδωσε δάνειο σε συγγενή εταιρεία του ομίλου ποσού 50 εκατ. ευρώ, ενώ καταχώρησε στα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία ποσό 4,7 εκατ .ευρώ που αφορά σε αναπόσβεστη αξία περιουσιακών στοιχείων που έχει αποφασισθεί ότι θα διατεθούν προς πώληση.

Σχετικά με την τρέχουσα χρήση, λόγω των συνθηκών, η εταιρεία όπως αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις, έχει εντείνει τα μέτρα ανάκτησης των εμπορικών απαιτήσεων για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v