Νέα εφαρμογή «Site Visits» της Team Candi ψηφιοποιεί τα Δελτία Επίσκεψης Τεχνικού

Η νέα εφαρμογή, απλοποιεί σημαντικά όλη τη ροή, δίνει στην επιχείρηση πολύτιμα δεδομένα, που μπορεί να αξιοποιήσει για να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες της ενώ εξαλείφει το χαρτί από τη διαδικασία.

Νέα εφαρμογή «Site Visits» της Team Candi ψηφιοποιεί τα Δελτία Επίσκεψης Τεχνικού

Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies και Gold Partner της Microsoft, με πολυετή εμπειρία σε έργα αυτοματισμού και ψηφιοποίησης, ανέπτυξε την εφαρμογή «Site Visits», ψηφιοποιώντας τη διαδικασία των Δελτίων Επίσκεψης Τεχνικών.

Η νέα εφαρμογή, απλοποιεί σημαντικά όλη τη ροή, δίνει στην επιχείρηση πολύτιμα δεδομένα, που μπορεί να αξιοποιήσει για να βελτιώσει την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες της, εξαλείφει το χαρτί από τη διαδικασία, συμβάλλοντας στον οικολογικό μετασχηματισμό της και εκσυγχρονίζει την επικοινωνία με τον πελάτη.

Καταχώρηση Δελτίων Επίσκεψης σε 4 βήματα

Με τη χρήση του Site Visits οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες συμπληρώνουν το δελτίο της τεχνικής επίσκεψης σε 4 απλά βήματα, μέσα από ένα tablet. Δημιουργείται μια φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, καταχωρούνται όλες οι λεπτομέρειες της επισκευής και τα σχετικά κόστη, ενώ στο τελικό στάδιο υπάρχει δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Η φόρμα αποστέλλεται άμεσα μέσω mail στον πελάτη, χωρίς χρήση χαρτιού.

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μια πλατφόρμα

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που προσφέρει η εφαρμογή Site Visits είναι ότι δημιουργεί μια ασφαλή, ψηφιακή βάση δεδομένων για την επιχείρηση, με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για το πελατολόγιο και τις εκτελούμενες εργασίες. Σε ξεχωριστή περιοχή παρέχονται χρήσιμες ποσοτικές αναφορές για τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί, καθώς και για την παραγωγικότητα των τεχνικών.

Υιοθέτηση «πράσινων» διαδικασιών

Αποκτώντας το Site Visits η επιχείρηση εξαλείφει τη χρήση χαρτιού και αναλωσίμων από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, κάνοντας ένα επιπλέον βήμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ο αναγκαίος εξοπλισμός περιορίζεται σε μια συσκευή tablet και τα έγγραφα οργανώνονται μέσα στην εφαρμογή καθιστώντας την πληροφορία άμεσα διαθέσιμη.

Η εφαρμογή βασίζεται στην πλατφόρμα Microsoft 365 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση με τρίτα εταιρικά συστήματα (ERP, CRM κλπ.) για τη διαδικασία του data entry. Είναι επιλέξιμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ι «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, που απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με την υποβολή των αιτήσεων ένταξης να ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το έργο/ δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ΝextGenerationEU.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v