Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων από τη Eurolife

Το My Business First σπευθύνεται σε μικρές και μεσαίες εταιρείες. Τι είδους κάλυψη προσφέρει. Σε ποιες περιπτώσεις αναλαμβάνει εξολοκλήρου την αποζημίωση του πελάτη.

Νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων από τη Eurolife

H Eurolife FFH παρουσιάζει το My Business First, ένα ευέλικτο πρόγραμμα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δίνει στους κατόχους του τη δυνατότητα να το σχεδιάζουν και να το προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής τους, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες είτε για ενοικιαστές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ως πρόγραμμα, το My Business First,  αποτελείται από ένα βασικό πακέτο 14 καλύψεων, όπως πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, έξοδα φύλαξης, απώλεια ενοικίων, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων κ.α., ενώ διαθέτει και έξι πακέτα προαιρετικών καλύψεων που έρχονται να συμπληρώσουν ακόμα περισσότερο την ασφάλεια της εκάστοτε επιχείρησης. Οι κάτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα ή περισσότερα προαιρετικά πακέτα, εφόσον το επιθυμούν, αυξάνοντας την προστασία της επιχείρησής τους απέναντι σε καιρικά φαινόμενα & θραύσεις, τρομοκρατικές ενέργειες & κλοπή, χρηματικές απώλειες, σεισμό και λοιπές καλύψεις περιεχομένου, π.χ. τυχαίες ζημιές ηλεκτρονικών συσκευών, βραχυκυκλώματα ή αλλοιώσεις εμπορευμάτων, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής τους. Επιπροσθέτως, ένα από τα έξι προαιρετικά πακέτα παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης και νομική προστασία.

Εκτός από ευελιξία στην επιλογή των καλύψεων, η Eurolife FFH δίνει στους κατόχους του My Business First τη δυνατότητα μηδενικών απαλλαγών σε συγκεκριμένες καλύψεις. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση σε ορισμένα περιστατικά, με τον ασφαλισμένο να μην συμμετέχει καθόλου σε έξοδα που μπορεί να προκύψουν από χιόνι, χαλάζι, καταιγίδες, θύελλες, παγετό, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές σε πινακίδες και φωτεινές επιγραφές, αντικείμενα στην ύπαιθρο, κλοπή από διάρρηξη και ληστεία.

Τέλος, οι ασφαλισμένοι, μπορούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους και από απαιτήσεις τρίτων, σε περιπτώσεις απρόοπτων γεγονότων. Εφόσον επιλέξουν τη σχετική κάλυψη, η αστική τους ευθύνη καλύπτεται με διευρυμένα όρια κάλυψης έως €200.000, ενώ την ασφάλειά τους έρχεται να ενισχύσει και η νομική προστασία, προστατεύοντας τα έννομα συμφέροντά τους με όριο μέχρι €3.000.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v