Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε ιστορικά υψηλά οι πωλήσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 121 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο έναντι κερδών 85,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 87,2% και ανήλθαν στα επίπεδα των 159,6 εκατ. ευρώ.

Σε ιστορικά υψηλά οι πωλήσεις της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

O Όμιλος σημείωσε σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 45,8% στα ιστορικά υψηλά των 1.960 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο σε σύγκριση με τα 1.344 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, οδηγούμενη από την αύξηση του όγκου πωλήσεων, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου, τις αυξημένες τιμές των μετάλλων και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο συγκεκριμένα οι τιμές των μετάλλων στο LME ήταν αυξημένες σε σύγκριση με τη αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, με τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.817 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 51,1% σε σύγκριση με το Η1’21) και τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 8.922 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 18,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021). Αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων, παρουσίασε αύξηση κατά 9,2%, καθώς ο Όμιλος εκμεταλλεύτηκε την ισχυρή ζήτηση κυρίως σε τομείς που σημειώνουν μεγάλη ανάπτυξη λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας και στους οποίους έχει επικεντρώσει τις επενδύσεις του, όπως ο κλάδος της συσκευασίας αλουμινίου.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρείας, βελτιώθηκαν κατά 87,2% και ανήλθαν στα επίπεδα των 159,6 εκ. ευρώ έναντι 85,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο οδηγούμενα από τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας και τη προαναφερθείσα αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 215,5 εκ. ευρώ έναντι 130,7 εκ. ευρώ ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 206,2 εκ. ευρώ έναντι 122,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Θετική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν τα λογιστικά κέρδη μετάλλων, τα οποία ανήλθαν στα 47,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι κερδών 41,4 εκ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 18,5 εκ. ευρώ έναντι 14,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του 2021. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση του καθαρού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για κεφάλαιο κίνησης. Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων, οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων και η δημιουργία αποθέματος σε ημιέτοιμα, λόγω της προγραμματισμένης αναβάθμισης της πρέσας του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της Εταιρείας που πλέον προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο, επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 262 εκ. ευρώ έναντι της 31.12.2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου εξαμήνου η Εταιρεία ξεκίνησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανοδικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 121,0 εκ. ευρώ έναντι κερδών 85,8 εκ. ευρώ για το Η1’21. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε 119,1 εκ. ευρώ για το Η1’22 (ή 0,3174 ευρώ ανά μετοχή) από 83,6 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,2227 ευρώ ανά μετοχή).

Ανάλυση ανά κλάδο

Κλάδος αλουμινίου

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ο κλάδος του αλουμινίου συνέχισε να κινείται ανοδικά σημειώνοντας αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 62,5%, με αποτέλεσμα αυτός να φτάσει στα 982,4 εκ. ευρώ έναντι 604,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σημαντική επίδραση στα μεγέθη του κλάδου είχε η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 11,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021, προερχόμενη κυρίως από τις αγορές της συσκευασίας αναψυκτικών και τροφίμων αξιοποιώντας την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα από την ενσωμάτωση του νέου υπερσύγχρονου τετραπλού θερμού ελάστρου (Tandem) και την στροφή του προϊοντικού μίγματος σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 122,6 εκ. ευρώ έναντι 37,1 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 119,1 εκ. ευρώ στο Η1’22 έναντι 56,2 εκ. ευρώ για το Η1’21 αντίστοιχα. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 695 εκ. ευρώ στις 30.06.2022 σημειώνοντας αύξηση κατά 199 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, σε συνέχεια του υψηλού επενδυτικού προγράμματος και των αυξημένων τιμών των πρώτων υλών του αλουμινίου.

Καθαρός Δανεισμός €’000 30/6/2022 31/12/2021 30/6/2021 Αλουμίνιο 694.610 495.958 405.603 Χαλκός 354.140 291.097 273.014 Σύνολο 1.048.750 787.054 678.617 Η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος, που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την παραγωγική δυναμικότητα, βαίνει στην ολοκλήρωση της με γοργούς ρυθμούς καθώς το νέο ψυχρό έλαστρο έχει ήδη ξεκινήσει την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας ενώ και η γραμμή βαφής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Οι νέες επενδύσεις ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 στα 92,0 εκ. ευρώ για πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 80,2 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα. Σε αυτές τις επενδύσεις περιλαμβάνεται και η απόκτηση ακινήτων που, μακροπρόθεσμα, θα αξιοποιηθούν ως logistics center για την αποθήκευση και τη διακίνηση προϊόντων της Εταιρείας.

Κλάδος χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 977,3 εκ. ευρώ έναντι 739,4 εκ. ευρώ, ενισχυμένος έντονα από τις αυξημένες τιμές του χαλκού στις διεθνείς αγορές και τις αυξημένες τιμές κατεργασίας, οι οποίες απορρόφησαν τις αντίστοιχες αυξήσεις στα κόστη παραγωγής. Οι όγκοι πωλήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 5,1% για το πρώτο εξάμηνο, με την αδιάκοπη ανοδική πορεία των τελευταίων ετών να τροφοδοτείται κυρίως από την πλήρη ανάκαμψη όλων των προϊόντων διέλασης χαλκού και την οριακή αύξηση των όγκων για σωλήνες χαλκού. Αντίθετα, οριακή μείωση παρουσίασαν τα προϊόντα έλασης χαλκού λόγω της αλλαγής του προϊοντικού μίγματος σε δυσκολότερα προϊόντα, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Τα κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 31,0 εκ. ευρώ, έναντι 60,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε και ανήλθε στα 40,5 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 29,0 εκ. ευρώ για την προηγούμενη περίοδο. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε για το κλάδο στα 354 εκ. ευρώ στις 30.06.2022 σημειώνοντας αύξηση 63 εκ. ευρώ από την 31.12.2021, αποδιδόμενη κυρίως στα υψηλά αποθέματα σε ημιέτοιμα λόγω της προγραμματισμένης συντήρησης της πρέσας για το τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας και τις σημαντικά αυξημένες τιμές του χαλκού.

Αναφορικά με τις επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, διατέθηκαν περίπου 5,6 εκ. ευρώ, από τα οποία ποσό 3,1 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της Εταιρείας, ενώ ποσό 2,1 εκ. ευρώ αφορούσε επενδύσεις της θυγατρικής Sofia Med.

Προοπτικές για το 2022

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των τιμών σημαντικών στοιχείων κόστους καθώς και οι πιθανές δυσλειτουργίες των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Οι αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για αύξηση των επιτοκίων αναφοράς εγείρουν ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Όμιλος έχει λάβει μέτρα για τη θωράκισή του, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές είναι δυνατόν, αλλά και με σύναψη νέων συνεργασιών για τη διατήρηση της ευελιξίας του. Τέλος, και παρά το γεγονός ότι η ένταση της ενεργειακής κρίσης δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v