Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας- Λάππας: Συμφωνία συμβιβασμού €2 εκατ. για ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου

Ο όμιλος συμβιβάστηκε και έλαβε χθες το ποσό των 1,96 εκατ. (λόγω παρακράτησης φόρου επί των τόκων), διατηρώντας επιπλέον και το ποσό των €332.074,55 το οποίο είχε εισπράξει στο παρελθόν δυνάμει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κλουκίνας- Λάππας: Συμφωνία συμβιβασμού €2 εκατ. για ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου

Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» γνωστοποιεί ότι την 21.9.2022 υπεγράφη μεταξύ της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Θυγατρική»), της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των λοιπών αντιδίκων μερών τα οποία ενεπλάκησαν στην αντιδικία, ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού των εκατέρωθεν απαιτήσεων των μερών σε σχέση με την ανακαίνιση και επέκταση ξενοδοχείου, με βάση το οποίο η Θυγατρική συμβιβάστηκε στο ποσό των 2.000.000 €, εκ των οποίων της κατεβλήθη την 21.9.2022 το ποσό των 1.961.299,05 € (λόγω παρακράτησης φόρου επί των τόκων), διατηρώντας η Θυγατρική επιπλέον του ανωτέρω ποσού και το ποσό των 332.074,55 € το οποίο είχε εισπράξει στο παρελθόν δυνάμει πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω συμφωνίας, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για τη Θυγατρική, τερματίστηκαν με επιτυχία οι διενέξεις και δικαστικές αντιδικίες που υπήρξαν και οι οποίες διήρκησαν από το 2009 έως την κατάρτιση του ως άνω συμβιβασμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v