Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απογείωσε τα μεγέθη της Βιοκαρπέτ η Εξάλκο

Ο όμιλος παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους 7,04 εκατ ευρώ, έναντι μόλις 1,20 εκατ ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Οι επενδυτικές κινήσεις στον χώρο της ενέργειας.

Απογείωσε τα μεγέθη της Βιοκαρπέτ η Εξάλκο

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατέγραψε σημαντική αύξηση του τζίρου κατά 46% έναντι του Α΄ εξάμηνο του 2021 και μεγάλη αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων ήτοι κέρδη προ φόρων 7,51 εκ. € έναντι κερδών 1,90 εκ. € το Α΄ εξάμηνο του 2021, σημειώνει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της. 

Κατέγραψε EBITDA 12,16 εκ.€ έναντι 6,19 εκ.€ το Α΄ εξάμηνο του 2021 αύξηση κατά 96%. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις της Θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε 131,48 εκ € έναντι 90,06 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 45,99%.

­ Οι εξαγωγές του ομίλου ανήλθαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε 83,36 εκ € έναντι 45,65 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 82,61%. Οι εξαγωγές αποτελούν το 63,39% του συνολικού τζίρου. Οι πωλήσεις στο εσωτερικό ανήλθαν σε 48,14 εκ € το Α εξάμηνο του 2022 έναντι 44,40 εκ € το 2021 αύξηση κατά 8,42 %.

­ Τα ενοποιημένα κέρδη (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε 12,16 εκ €, έναντι 6,19 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 96,44%.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε κέρδη 7,51 εκ €, έναντι κερδών 1,90 εκ.€ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 295,26%.

Το Α' εξάμηνο του 2022 ο όμιλος παρουσιάζει καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας ύψους 7,04 εκ € , έναντι κερδών 1,20 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 486,67%.

Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

­ Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022 σε 2,76 εκ € έναντι 1,71 εκ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση κατά 61,40%. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το Α΄εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε (0,14) εκ € ζημία έναντι κερδών 0,21 εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Μείωση κατά 167,02%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Α΄ εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε (1,02) εκ € ζημία έναντι ζημίας (0,68) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση ζημιών κατά 50,01%.

Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Α΄ εξαμήνου 2022 ανήλθαν σε (0,93) εκ € ζημία, έναντι ζημίας (0,69) εκ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. Αύξηση ζημιών κατά 34,78%.

Η Διοίκηση του ομίλου υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια το επενδυτικό πλάνο που έχει σχεδιάσει για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας επέτυχε θεαματικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το Α΄ εξάμηνο του 2022. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η εξυπηρέτηση των πελατών με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και ποιότητας αποτελούν τον κυρίαρχο στόχο της Διοίκησης του ομίλου.

Κάνοντας αναφορά στην πορεία των επενδύσεων που είχαν εξαγγελθεί προγενέστερα ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:

  • ολοκληρώνεται η κατασκευή του νέου αποθηκευτικού χώρου προιόντων αλουμινίου 6000μ2 στο Κουλούρι Λάρισας
  • έχει παραληφθεί η νέα πρέσσα διέλασης αλουμινίου δυναμικότητας 11.000 τόνων ετησίως και ξεκινά η εγκατάστασή της στο Κουλούρι Λάρισας. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους
  • την αποπεράτωση του Φ/Β σταθμού 10MW για την εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ αναμένεται να συνδεθεί στο δίκτυο εντός του Σεπτεμβρίου. Ήδη ο όμιλος έχει σε λειτουργία 20MW.
  • Την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός υποσταθμού δυναμικότητας 100MW.
  • Καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της άδειας για Φ/Β 50 MW που κατέχει η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ.
  • Επίσης στους στόχους της Διοίκησης του ομίλου είναι όπως κατασκευαστούν ακόμη Φ/Β σταθμοί 10 MW για την εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ και 5MW για την εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Αε βάσει των αδειών που κατέχουν οι εταιρίες.

Οσον αφορά την πρόβλεψη για την πορεία του ομίλου στο Β΄ εξάμηνο του 2022 παρατηρούμε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κρίση της ενέργειας έχουν επηρεάσει την αγορά και οποιαδήποτε πρόβλεψη μέσα σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται επισφαλής ωστόσο τα θεαματικά αποτελέσματα του Α΄ εξάμηνου μας δίνουν δύναμη για την συνέχεια και αποτελούν εγγύηση για την ανοδική πορεία του ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v