Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Κράτησε κερδοφορία, απειλείται από επιβράδυνση ζήτησης

Ο όμιλος ξεπέρασε επιτυχώς κατά το α' εξάμηνο την επιβράδυνση ζήτησης, την πίεση στα περιθώρια κέρδους και έκτακτους παράγοντες όπως το lockdown στη Σαγκάη. Η μετακύλιση του αυξημένου κόστους και τα ενισχυμένα κέρδη από θυγατρικές. 

Πλαστικά Κρήτης: Κράτησε κερδοφορία, απειλείται από επιβράδυνση ζήτησης

Αντοχές επέδειξε στη δύσκολη συγκυρία ο όμιλος Πλαστικά Κρήτης, διατηρώντας τα επίπεδα της περσινής κερδοφορίας, παρά τη μείωση του όγκου πωλήσεων, λόγω επιβράδυνσης της ζήτησης και συγκυριακών παραγόντων (lockdown στη Σαγκάη) και την πίεση στα περιθώρια μικτού κέρδους και EBITDA.  

Ο κύκλος εργασιών ομίλου και μητρικής διαμορφώθηκε σε 218,2 εκατ. ευρώ (+24,4% σε ετήσια βάση) και 111,3 εκατ. ευρώ (+22,5%) αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες τιμές πώλησης καθώς ο όμιλος μετακύλισε, όπως και οι ανταγωνιστές του, το σημαντικά αυξημένο κόστος πρώτων υλών.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η χρονιά εξελίσσεται σε μια από τις δυσκολότερες για τον όμιλο, λόγω των αναταράξεων στην παγκόσμια οικονομία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις κυρώσεις της Δύσης και τα προβλήματα που προκάλεσαν στην προσφορά. Οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και οι ελλείψεις που εμφανίστηκαν Μάρτιο και Απρίλιο, περιόρισαν τη ζήτηση. Εν συνεχεία, ξεκίνησε αποκλιμάκωση τιμών, με τη ζήτηση να παραμένει, όπως αναφέρει η διοίκηση του ομίλου, υποτονική.

Έτσι, σημειώθηκε μείωση όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, η οποία αντισταθμίστηκε από την άνοδο της αξίας των πωλήσεων.

Επιπρόσθετα, το lockdown, λόγω Covid-19, στη Σαγκάη από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα τέλη Απριλίου οδήγησε σε σημαντική απώλεια παραγωγής και πωλήσεων της κινεζικής θυγατρικής καθώς η παραγωγή αποκαταστάθηκε πλήρως τον Ιούνιο.

Τέλος, η μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας και μεταφορών αύξησε σημαντικά τα έξοδα παραγωγής και διάθεσης, ανά μονάδα προϊόντος. Σημειώνεται ότι ο όμιλος δεν σταμάτησε τη λειτουργία του εργοστασίου, που διαθέτει στη Ρωσία. Υπήρξαν, όμως, προβλήματα τροφοδοσίας, τα οποία αποκαταστάθηκαν μετά τον Ιούνιο.

Το μικτό περιθώριο του ομίλου μειώθηκε σε 24,86% από 26,96%, ενώ στη μητρική η πτώση του μικτού ήταν μεγαλύτερη ( 24,77% από 30,2%). Μέρος της πίεσης, που δέχθηκε το μικτό περιθώριο της μητρικής, αντισταθμίστηκε από την αυξημένη παραγωγή του αιολικού πάρκου.

Τα κέρδη EBITDA της μητρικής μειώθηκαν κατά 6,3% (από 22,1 σε 20,1 εκατ. €), ενώ του ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,7% (από 37,7 σε 39,1 εκατ. €), συνεισφέροντας ισχυρές ταμιακές ροές και συμβάλλοντας ώστε, σε ενοποιημένη βάση, η Πλαστικά Κρήτης να «κάψει» μικρό μέρος των ταμειακών της διαθεσίμων (3,6 εκατ. ευρώ), για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης ( αποθέματα 28 εκατ. ευρώ, εμπορικές απαιτήσεις 13,9 εκατ. ευρώ).

Είναι η πρώτη φορά που οι θυγατρικές συνεισφέρουν σχεδόν το 50% των EBITDA του ομίλου. Οι δραστηριότητες σε Ρουμανία (Romcolor 2000), Πολωνία (Global Colors Polsca) και Γαλλία εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση κερδών.  Λόγω του υπερπληθωρισμού στην Τουρκία, ενεργοποιήθηκε το IFRS 29 και ο όμιλος επαναδιατύπωσε στην τρέχουσα αγοραστική δύναμη τις οικονομικές καταστάσεις (συναλλαγές και μη-χρηματικά υπόλοιπα) της SENKROMA.

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 34 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2021 (33,9 εκατ. ευρώ), ενώ της μητρικής υποχώρησαν σε 17,95 εκατ. ευρώ από 21,84 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, εκ των οποίων τα 14,3 εκατ. ευρώ αφορούν στη μητρική.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v