Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναχρηματοδότησε τα δάνειά της η Attica Group, νέες συμβάσεις ύψους €210 εκατ.

Οι συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων του Ομίλου.

Αναχρηματοδότησε τα δάνειά της η Attica Group, νέες συμβάσεις ύψους €210 εκατ.

Ο Όμιλος Attica σύναψε διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους €210 εκατ. επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου συμβατικής λήξεως 2022-2023.

Οι ανωτέρω συμφωνίες οδηγούν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v