Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τι σηματοδοτεί η συγχώνευση Inform Λύκος-Austriacard

Επανήλθε το παλαιότερο σχέδιο του Ν. Λύκου για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σχήματος με έδρα στο εξωτερικό. Τι σημαίνουν οι εξελίξεις για τους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας. Η αποτίμηση από ξένο οίκο και η σχέση ανταλλαγής.

Τι σηματοδοτεί η συγχώνευση Inform Λύκος-Austriacard

Η πρόταση της Austriacard για απορρόφηση της Inform Λύκος δεν θα πρέπει να προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους επενδυτές, δεδομένου ότι από την προηγούμενη κιόλας δεκαετία ο Νικόλαος Λύκος επιθυμούσε τη δημιουργία ενός ενοποιημένου σχήματος το οποίο θα είχε έδρα στο εξωτερικό και θα μπορούσε να εισαχθεί σε ένα ξένο χρηματιστήριο, έχοντας μεγαλύτερη ευχέρεια για άντληση κεφαλαίων.

Οι «παλαιότεροι» επενδυτές ίσως θυμούνται μια ανεπιτυχή δημόσια πρόταση στα μέσα στης προηγούμενης δεκαετίας και μια δεύτερη απόπειρα του Ν. Λύκου (επιτυχή αυτή τη φορά), μέσω της οποίας η τότε θυγατρική Austrian Cards μετατράπηκε σε μητρική της Ιnform Λύκος.

Το παλαιότερο σχέδιο λοιπόν του κ. Λύκου επανέρχεται πλέον βελτιωμένο αυτή φορά, με το σκεπτικό ότι είναι πολύ πιο εύκολο να εκμεταλλευθεί η Ιnform Λύκος σειρά συνεργειών όντας στο ίδιο εταιρικό σχήμα με την Austriacard, παρά ως θυγατρική της.

«Η Ιnform Λύκος σήμερα δραστηριοποιείται ουσιαστικά μόνο στο χώρο των Βαλκανίων, ενώ η Austriacard έχει επιπλέον ισχυρή παρουσία στην Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική. Το επιθυμητό cross selling που επιδιώκουμε μέσα από την επέκταση της Inform Λύκος σε όλες τις χώρες όπου ο μητρικός σήμερα Όμιλος έχει παρουσία, μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα όταν μιλάμε για ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα. Επίσης, μέσα από τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου σχήματος και διαπραγματευόμενοι σε δύο χρηματιστηριακές αγορές, θα έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων, όταν και αν αυτό απαιτηθεί» σημειώνουν κύκλοι προσκείμενοι στην εισηγμένη εταιρεία.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της δημόσιας πρότασης:

  • Οι μέτοχοι της Inform Λύκος θα βρεθούν με μικρότερα ποσοστά σε μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία, η οποία θα διαπραγματεύονται σε δύο και όχι σε ένα χρηματιστήριο (παράλληλη διαπραγμάτευση του ενοποιημένου σχήματος στα Χρηματιστήρια της Αθήνας και της Βιέννης).
  • Το free float στην πράξη δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά, ιδίως αν συνεκτιμηθεί ότι στην ελεύθερη διασπορά της ελληνικής εισηγμένης συμπεριλαμβάνεται ένα 8,5% που κατέχει η κα Όλγα Λύκου (αδελφή του Νικολάου).

Σε ότι δε αφορά τους όρους ανταλλαγής, η υπάρχουσα πρόταση θέλει 4,571 μετοχές της Ιnform Λύκος να ανταλλάσσονται με 1 μετοχή της Austriacard, ωστόσο υπάρχει η εκκρεμότητα της αποτίμησης από εξειδικευμένο Οίκο, διαδικασία που θα γίνει στην Αυστρία με θεσμικό πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό από το αντίστοιχο ελληνικό. Συγκεκριμένα, η Austriacard θα προτείνει τρεις ανεξάρτητους Οίκους που θα διερευνήσουν το θέμα των όρων ανταλλαγής (είναι γνωστά «σπίτια») και το Δικαστήριο θα αποφασίσει για το ποιος Οίκος τελικά θα πάρει τη δουλειά.

Ποια όμως είναι η πορεία των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών κατά τα τελευταία χρόνια;

Η Inform Λύκος κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πολύ μεγάλη πρόκληση να υποκαταστήσει τις έγχαρτες σε ψηφιακές λύσεις σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το στοίχημα δεν ήταν καθόλου εύκολο, ωστόσο ο όμιλος επανήλθε σε κερδοφόρο πορεία (ωθούμενος κυρίως από τις δραστηριότητες στη Ρουμανία) και επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξή του εστιάζοντας σε λύσεις ψηφιοποίησης και στην ανάληψη μεγάλων έργων στον τομέα του security printing. Πάντως, από το 2015 έως και φέτος, η Ιnform Λύκος «χρύσωσε» τους επενδυτές μέσα από σειρά χρηματικών διανομών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) που αθροιστικά διαμορφώθηκαν στο 1,565 ευρώ ανά μετοχή!

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Austriacard κατάφερε όχι μόνο να ενδυναμώσει τις οικονομικές της επιδόσεις, αλλά παράλληλα να επεκταθεί γεωγραφικά και προϊόντικά, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης.

Κατά το πρώτο μισό του 2022, η Austriacard βελτίωσε έντονα τις οικονομικές της επιδόσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καθώς σημείωσε κύκλο εργασιών 137,1 εκατ. ευρώ (+69%) και προσαρμοσμένο EBITDA 19,8 εκατ. ευρώ (+137%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v