Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Κεπένου: Έκδοση ομολόγου 25 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση

Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της.

Μύλοι Κεπένου: Έκδοση ομολόγου 25 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε» γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 08.11.2022, υπογράφηκε μεταξύ αυτής και της ομολογιούχου δανείστριας τράπεζας EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ το πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και διορισμού πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου ομολογιούχων δανειστών, ονομαστικής αξίας 25.000.000, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση.

Πληρεξούσιος καταβολών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών ορίστηκε η ομολογιούχος δανείστρια τράπεζα EUROBANK Α.Ε.

Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v