Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intralot: Αύξηση 4,9% στα EBITDA 9μήνου

Η σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μαζί με την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών αναδιάρθρωσης είχαν θετικό αντίκτυπο στον καθαρό δανεισμό. Μικρή μείωση εσόδων στα €301,7 εκατ.

Intralot: Αύξηση 4,9% στα EBITDA 9μήνου

Αύξηση EBITDA στα €115,9 εκατ. και ελαφριά μείωση εσόδων -0,3%, σημείωσε η Intralot στο 9μηνο του 2022.

Ειδικότερα:

Τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €301,7 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA στα €88,0 εκατ. (+6,6% σε ετήσια βάση).

Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2022 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,6%, ενώ κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €115,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 4,9% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2021.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €6,0 εκατ. ζημιές, σε σύγκριση με κέρδη €44,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεασμένο από το one-off κέρδος της συναλλαγής αναδιάρθρωσης του ισολογισμού ύψους €88,5 εκατ. που έλαβε χώρα το Γ’ τρίμηνο του 2021. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €67,7 εκατ.

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €15,2 εκατ. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2022 ανήλθαν στα €98,8 εκατ. Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €509,6 εκατ. στο τέλος του εννεαμήνου του 2022. O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2022.

Η σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών μαζί με την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών αναδιάρθρωσης είχαν θετικό αντίκτυπο στον Καθαρό Δανεισμό. Από την άλλη πλευρά, η θέση του συνολικού δανεισμού επηρεάστηκε αρνητικά από την υποτίμηση του ευρώ.

Στις 6 Σεπτεμβρίου, 2022, η INTRALOT ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα επιπλέον έτος, από την 31η Ιουλίου του 2024 έως την 31η Ιουλίου του 2025, με δυνατότητα ανανέωσης της συνεργασίας για ένα (1) επιπλέον έτος στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών λοταρίας.

Σ. Κόκκαλης: Σημαντικά βελτιωμένα τα αποτελέσματα

«Τα σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα της INTRALOT για την εννεάμηνη περίοδο αντικατοπτρίζουν τα οφέλη που αποκομίσαμε από την εκτενή επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και την αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας μας κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022», επισημαίνει ο επικεφαλής του ομίλου.

«Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τα περιθώρια κέρδους, εξασφαλίζουν σταθερότητα και διαμορφώνουν το έδαφος για την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών ιδιαίτερα στο διαδικτυακό κανάλι, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο».

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v