Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Από 21/12 η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,11/μετοχή

Από την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2022.

Prodea: Από 21/12 η καταβολή προσωρινού μερίσματος €0,11/μετοχή

H Prodea ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,110 ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2022 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2022 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v