Mevaco: Αύξηση 53% στα EBITDA το 3ο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως ανήλθε σε 13.348,95 χιλ. ευρώ έναντι 7.191,74 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 86%.

Mevaco: Αύξηση 53% στα EBITDA το 3ο τρίμηνο

Αύξηση 53% στα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα 1.254,73 χιλ. ευρώ καταγράφει η Mevaco σε επίπεδο τριμήνου και εννεαμήνου. Σημαντική η αύξηση και στον κύκλο εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (περίοδος 1.7-30.9.2022) και σε σωρευτική βάση (περίοδος 1.1.2022-30.9.2022), καθώς και τα σχετικά συγκριτικά μεγέθη των αντίστοιχων περιόδων της προηγούμενης χρήσεως 2021, έχουν συνοπτικά ως ακολούθως (ποσά σε χιλ. Ευρώ):

(α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθε σε 13.348,95 χιλ. Ευρώ έναντι 7.191,74 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 86% σε σχέση με τα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 32.341,11 χιλ. Ευρώ έναντι 17.058,21 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 90% .

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθαν σε 1.178,15 χιλ. Ευρώ, έναντι 643,27 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 83%. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 2.901,84 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.533,72 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 89 %.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (1.7-30.9) ανήλθαν σε 1.254,73 χιλ. Ευρώ έναντι 819,26 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 53%. Σε σωρευτική βάση (1.1-30.9) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 3.455,66 χιλ. Ευρώ, έναντι 2.074,00 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 67 %.

(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 24.553,75 χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 25.754,77 χιλ. Ευρώ, ενώ αντίστοιχα την 30.9.2021 οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13.874,62 χιλ. Ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 23.392,72 χιλ. Ευρώ.

(ε) Εκ του συνόλου των αναφερομένων συνολικών υποχρεώσεων της Εταιρείας οι δανειακές υποχρεώσεις την 30.9.2022 ανήλθαν σε 1.916,34 χιλ. Ευρώ, έναντι 5.495,94 χιλ. Ευρώ την 30.9.2021.

(στ) Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας την 30.9.2022 ανήλθαν σε 5.866,70 χιλ. Ευρώ, έναντι 5.187,21 χιλ. Ευρώ την 30.9.2021.

(ζ) Οι σημαντικές μεταβολές στα μεγέθη της χρηματοοικονομικής θέσης για το γ’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 (μεταβολή 1.7 - 30.9.2022), συνοψίζονται στα εξής:

• Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 μειώθηκαν κατά ποσό 936,20 χιλ. Ευρώ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 921,45 χιλ. Ευρώ, λόγω της επαρκούς ρευστότητας που διαθέτει η Εταιρεία, ως επακόλουθο της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών της.

• Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσεως 2022 παρουσίασε σχεδόν μηδενική μείωση κατά ποσό 57,46 χιλ. Ευρώ, η οποία οφείλεται:

α) στην αύξηση του ύψους των αποθεμάτων κατά το ποσό των 1.025,17 χιλ. Ευρώ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την κάλυψη των προς εκτέλεση εκκρεμών παραγγελιών καθώς στην αύξηση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων κατά το ποσό των 3.977,91 χιλ. Ευρώ, λόγω της σημαντικής αύξησης του κύκλου εργασιών.

β) στην μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 4.914,83 χιλ. Ευρώ ως αποτέλεσμα, τόσο της εξόφλησης των προγραμματισθέντων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές, λόγω της αυξημένης παραγωγής όσο και της προαναφερόμενης μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων.

* Δείτε όλη την ανακοίνωση στη στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v