Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδος κερδών 72,3% στο εννεάμηνο για την Κτήμα Λαζαρίδη

Αύξηση καταγράφεται στα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης. Ικανοποιητική πορεία και στο τέταρτο τρίμηνο αναμένει η διοίκηση.

Ανοδος κερδών 72,3% στο εννεάμηνο για την Κτήμα Λαζαρίδη

Η ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των εργασιών της ως ακολούθως:

Βασικά οικονομικά μεγέθη :

Όπως προκύπτει από την παράθεση των βασικών οικονομικών μεγεθών του ενιαμήνου, τόσο ο Όμιλος όσο και η Εταιρία συνέχισαν την πολύ καλή πορεία του εξαμήνου, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της Μητρικής θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και την άνοδο των τιμών γενικότερα, είναι δύσκολο να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση για την επίδραση του τελευταίου τριμήνου στα συνολικά κέρδη της χρήσης.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το εξάμηνο, καθώς ο Όμιλος έκανε χρήση διαθεσίμων εντός του τρίμηνου για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v