Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Real Consulting: Τροποποίηση στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου δεν ξεπερνά το 10,2% επί των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων.

Real Consulting: Τροποποίηση στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Η REAL CONSULTING ανακοίνωσε ότι στις 07.12.2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την παράταση του χρονοδιαγράμματος και την τροποποίηση της διάθεσης του υπολοίπου των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 29.04.2021 και τα οποία ανήλθαν στο συνολικό ποσό των €4.896 χιλ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας, και λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

i. την παράταση, έως την 31.12.2023, του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

ii. τη μερική αλλαγή της χρήσης € 500χιλ εκ του αδιαθέτου υπολοίπου των εν λόγω αντληθέντων κεφαλαίων, το οποίο στις 30.11.2022 ανήρχετο στο ποσό των €2.207 χιλ.

Η μερική αλλαγή της χρήσης του αδιάθετου υπολοίπου δεν ξεπερνά το 10,2% επί των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v