Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Αρνητικά EBITDA το τρίτο τρίμηνο, μικρή πτώση τζίρου

Ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε ζημιές προ φόρων και τόκων ύψους 358.701 ευρώ. Στα 3,57 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο.

Dionic: Αρνητικά EBITDA το τρίτο τρίμηνο, μικρή πτώση τζίρου

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/9.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, στη δραστηριότητα των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Dionic παρουσίασε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022 του Ομίλου και της Εταιρείας.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε ευρώ (65.456.895) και της Εταιρείας σε ευρώ (50.986.337).

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη με την Αναδιοργάνωση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου.

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι στο άμεσο μέλλον οι πιθανότητες επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι ελάχιστες λόγω ελλείψεως χρηματικών διαθεσίμων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v