Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο, αύξηση τζίρου 5,2%

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εισηγμένης νηματουργίας ανήλθαν σε ζημίες 5,50 εκατ. ευρώ έναντι 4,10 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Βαρβαρέσος: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο, αύξηση τζίρου 5,2%

Η εταιρεία «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τρίτου τριμήνου 2022 καθώς και κάθε σημαντική πληροφορία για τη δραστηριότητά της, τις προοπτικές της και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και της πανδημίας της Covid-19, στo πλαίσιo της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε 6,03 εκατ. Ευρώ έναντι 5,73 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, αυξημένος κατά 5,25%. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεάμηνου 2022 ανήλθαν σε ζημίες 3,67 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,39 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε ζημίες 4,34 εκατ. Ευρώ έναντι 3,14 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 5,50 εκατ. Ευρώ έναντι 4,10 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Στη δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε σημαντική μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το εξάμηνο του 2022.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ανατολική Ευρώπη, της παγκόσμιας αβεβαιότητας, της πανδημίας της Covid-19 και την έλλειψη ρευστότητας της εταιρείας, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν τα οικονομικά της μεγέθη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v