Μοτοδυναμική: Παραιτήθηκε ο Σ. Χατζίκος, νέος CEO o Πάρης Κυριακόπουλος

Η παραίτησή έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.

Μοτοδυναμική: Παραιτήθηκε ο Σ. Χατζίκος, νέος CEO o Πάρης Κυριακόπουλος

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει ότι ο κ. Σωτήριος Χατζίκος (φωτ.) υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, η οποία έγινε δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 03.01.2023, παραμένει δε στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκλεγμένο από τη γενική συνέλευση μέλος.

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 03.01.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Μετά την παραπάνω ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

 1. Πάρης Κυριακόπουλος του Οδυσσέα και της Αναστασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 2. Κρίτων Λεωνίδας Αναβλαβής του Στεφάνου και της Άννας Μαίρης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 3. Ιωάννης - Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου και της Βασιλικής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 4. Θεόδωρος Ακίσκαλος του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 5. Λευκοθέα Βαράγκη του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 6. Ελένη Βρεττού του Χρήστου και της Ευτυχίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 7. Αλέξανδρος Διογένους του Γεωργίου και της Άννας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 8. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 9. Ειρήνη Μπαρδάνη του Φλώριου και της Παναγιώτας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 10. Νικόλαος Παγιασλής του Πάνου και της Μαρίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
 11. Σωτήριος Χατζίκος του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, στην από 03.01.2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Περαιτέρω, το Δ.Σ., κατά την ως άνω συνεδρίασή του της 03.01.2023, κατόπιν της ανωτέρω ανασυγκρότησής του σε σώμα, αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Ιωάννη – Στυλιανού Ταβουλάρη ως μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης από την κα Ελένη Βρεττού, μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή της την 03.01.2023 και η νέα σύνθεσή της, καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους της έχουν ως ακολούθως:

 1. Αλέξανδρος Διογένους (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος,
 2. Θεόδωρος Ακίσκαλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος,
 3. Ελένη Βρεττού (μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης συμπίπτει με τη θητεία του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 24.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v