Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δανείζει 130 εκατ. ευρώ η Intrum Hellas στη σουηδική μητρική

Καλύπτει εξ ολοκλήρου ομολογιακό δάνειο 130 εκατ. ευρώ, διάρκειας 15 μηνών. Δεν ανακοινώθηκε επιτόκιο για την ενδιάμεση χρηματοδότηση. Το υψηλό ταμείο της Intrum Hellas και οι υψηλές καθαρές ταμειακές ροές.

Δανείζει 130 εκατ. ευρώ η Intrum Hellas στη σουηδική μητρική

Με το ποσό των 130 εκατ. ευρώ δανείζει τη μητρική της Intrum AB, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις Intrum Hellas, καλύπτοντας ολοσχερώς ομολογιακό δάνειο 130 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η σουηδική εισηγμένη εταιρεία.

Το Δ.Σ. της Intrum Hellas, κατά τη συνεδρίασή του στις 14 Δεκεμβρίου, ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, για την υπογραφή σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Intrum AB. Η τελευταία θα εκδώσει ομολογίες ύψους 130 εκατ. ευρώ, τις οποίες θα αγοράσει η ελληνική κατά 80% θυγατρική της. Η διάρκεια του ομολογιακού ορίστηκε σε 15 μήνες, με έναρξη διακανονισμού εντός του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η Intrum Hellas διέθετε στις 31/12/2021 (τελευταία επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία) καταθέσεις 231 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 130 εκατ. ευρώ με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων μηνιαίας λήξης, ενώ τα υπόλοιπα 101 σε άτοκες καταθέσεις όψεως. Η κάλυψη του ομολογιακού της σουηδικής Intrum μπορεί να αποφέρει υψηλότερη απόδοση από τις προθεσμιακές καταθέσεις, το επιτόκιο όμως της ενδιάμεσης χρηματοδότησης (σ.σ. διάρκειας 15 μηνών) δεν ανακοινώθηκε.

Επιπρόσθετα, η Intrum Hellas παράγει υψηλές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (242 εκατ. ευρώ το 2021), λόγω και της απεικόνισης εσόδων επόμενης χρήσης, ύψους 156,3 εκατ. ευρώ. Χωρίς το παραπάνω κονδύλι ανέρχονται σε 86 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 392 εκατ. ευρώ. Το 2021 διένειμε με μορφή μερίσματος και προμερίσματος 65 εκατ. ευρώ στη Intrum AB και την Τράπεζα Πειραιώς (σ.σ. κάτοχος του 20%).

Ο κύκλος εργασιών, κατά τη διάρκεια του 2021, ανήλθε σε 182 εκατ. ευρώ (165 εκατ. ευρώ το 2020), εκ των οποίων τα 113 εκατ. ευρώ αφορούν σε αμοιβές αποδοτικότητας (success fee). Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 110,26 εκατ. από 95,32 εκατ. ευρώ το 2020, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 60,5%.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 51,37 από 70 εκατ. ευρώ το 2020, λόγω των αυξημένων αποσβέσεων, που προκάλεσε η αλλαγή μεθοδολογίας από τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης στη μέθοδο φθίνουσας αξίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v