Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Λύση διαχείρισης κινδύνων για την Τράπεζα Ηπείρου από την Profile Software

Η πλατφόρμα RiskAvert προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λύση διαχείρισης κινδύνων για την Τράπεζα Ηπείρου από την Profile Software

Η Profile Software ανακοινώνει την υλοποίηση του RiskAvert, λύσης διαχείρισης κινδύνου, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη κάλυψη, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η Ρrofile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει την επιτυχή υλοποίηση της λύσης RiskAvert στην Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, για την διαχείριση κινδύνων και την κάλυψη των υπολογισμών κεφαλαιακών απαιτήσεων, καθώς και της παραγωγής των εποπτικών αναφορών σύμφωνα με το σχετικό εποπτικό πλαίσιο – γνωστό και ως Πλαίσιο της «Βασιλείας» – των Τραπεζών.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της Ψηφιακής Τραπεζικής) για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις ενώ απαρτίζεται από 9 υποκαταστήματα στην Ήπειρο και απαριθμεί περισσότερους από 18.000 πελάτες.

Το έργο που παραδόθηκε στην Τράπεζα περιλαμβάνει τις υλοποιήσεις Λειτουργικότητας Υπολογισμών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, έναντι Λειτουργικών Κινδύνων με την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, καθώς επίσης και Λειτουργικότητας για το Πλαίσιο των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων (Large Exposures). Επιπλέον, περιλαμβάνει τις υλοποιήσεις υπολογισμών Ελάχιστων Απαιτήσεων Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων για Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE Backstopping), Κινδύνου Ρευστότητας (δείκτες LCR, NSFR), κάλυψης των Εποπτικών Απαιτήσεων έναντι του Επιτοκιακού Κινδύνου για το Τραπεζικό Χαρτοφυλάκιο (Interest Rate Risk in the Banking Book) καθώς και Λειτουργικότητας για την αυτοματοποιημένη παραγωγή των εποπτικών αναφορών που σχετίζονται με τους ανωτέρω τομείς.

Το RiskAvert προσφέρει την δυνατότητα στην Τράπεζα να επωφεληθεί από μια ευέλικτη πλατφόρμα λειτουργίας που διασφαλίζει τη συνέπεια των δεδομένων ενώ ταυτόχρονα παρέχει πλήρη έλεγχο και διαφάνεια. Η ανοικτή αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει τη διαχείριση αναφορών και υπολογισμών σε ένα πλήρως φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας (user-friendly interface). Επιπλέον, η Τράπεζα αποκτά πλήρη συμμόρφωση με τις υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ντούλας, Δ/ντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας Ηπείρου, αναφέρει ό,τι

«Η λύση της Ρrofile Software θωρακίζει την ασφάλεια των εργασιών μας και εγγυάται την συμμόρφωση που απαιτείται με τις επιταγές των εποπτικών αρχών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα της Ρrofile Software για την άριστη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, προσβλέποντας στην επέκτασή της, προκειμένου να καλύψουμε τις μελλοντικές μας ανάγκες».

Ο κ. Άρης Ηλιόπουλος, Regional Managing Director της Ρrofile Software, υποστηρίζει πως

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Τράπεζα Ηπείρου, μια ισχυρή Περιφερειακή Τράπεζα που εργάζεται υπεύθυνα για την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας. Είμαστε πεπεισμένοι πως η λύση του RiskAvert θα συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή, διευκολύνοντας το προσωπικό που υποστηρίζει τις λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και την Τράπεζα στο γενικότερο πλαίσιο, ευελπιστώντας πως το συγκεκριμένο έργο θα αποτελέσει την αφετηρία μιας μακροχρόνιας συνεργασίας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v