Κλουκίνας -Λάππας: Στο 26,10% το ποσοστό της Intracom

Ο κος Λουκάς Σπεντζάρης, μεταβίβασε 10.222.859 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας.

Κλουκίνας -Λάππας: Στο 26,10% το ποσοστό της Intracom
Η εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ» ανακοινώνει ότι την 06.02.2023 έλαβε από τον κ. Λουκά Σπεντζάρη και από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ, γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που πραγματοποιήθηκαν στις 02.02.2023, σύμφωνα με τις οποίες η μεν ΙΝΤΡΑΚΟΜ απέκτησε το πρώτον στις 02.02.2023, μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (πακέτο), 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, καθιστάμενη μέτοχος με ποσοστό 26,107% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, ο δε κος Λουκάς Σπεντζάρης, μεταβίβασε κατά την ίδια ημεροχρονολογία 10.222.859 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του, από 29,01% που ήταν πριν την εν λόγω μεταβίβαση, να κατέλθει του ελάχιστου ορίου του 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v