Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο ΟΤΕ ανάδοχος του mega project για υποδομές-υπηρεσίες Cloud

Ο ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος ενός από τα πιο σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα είναι ένας από τους 8 διεκδικητές του έργου για την ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων όλης της χώρας προϋπολογισμού 147 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΤΕ ανάδοχος του mega project για υποδομές-υπηρεσίες Cloud

Ο ΟΤΕ είναι ο ανάδοχος του έργου για την Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services) προϋπολογισμού πάνω από 160  εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για το άλλο μεγάλο έργο που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας  και αφορά την ψηφιοποίηση των αρχείων όλων των δικαστηρίων της χώρας.

Συγκεκριμένα η ΚτΠ αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής”, της Διακήρυξης για το έργο: «Παροχή ΝεφοΥπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)»  στην εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», αντί του συνολικού ποσού των  87,7 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ: 108,75 εκατ, ευρώ  και μη περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης έως του ποσού των 43,85 εκατ. ευρώ  (ποσό με ΦΠΑ: 54,37 εκατ. ευρώ).

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός 36 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και στοχεύει στην υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του ελληνικού κράτους όπως αποτυπώνεται στην Ψηφιακή Βίβλο, και των απαιτήσεων του Νόμου 4727/2020 σε ότι αφορά τα κυβερνητικά νέφη G-Cloud και H-Cloud.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του Έργου «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το οποίο στοχεύει στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ή την Η.ΔΙ.Κ.Α. στο πλαίσιο των κυβερνητικών νεφών G-Cloud και H-Cloud, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Σκοπός και Στόχοι της Σύμβασης

Το αντικείμενο της  παρούσας σύμβασης αποτελεί μέρος του συνολικότερου Έργου-Πράξης «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το οποίο στοχεύει στην διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στα πλαίσια του κυβερνητικού νέφους G-Cloud καθώς και των συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στην ΗΔΙΚΑ στα πλαίσιου του νέφους του τομέα Υγείας (H-Cloud).

Δυνητικοί χρήστες του έργου Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)είναι:

  • το σύνολο των φορέων της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης,
  • ειδικότερα φορείς του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από το Δημόσιο.
  • το σύνολο των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης που θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαθέσιμο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες των φιλοξενούμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών.

Αναμενόμενα Οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) και το υπολογιστικό νέφος του τομέα υγείας (H-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχουν ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την  φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια.

Τα οφέλη από την λειτουργία του έργου είναι μεταξύ άλλων  εξαιρετική ταχύτητα πρόσβασης, υψηλή ασφάλεια, άμεση και οικονομική κλιμάκωση του συστήματος σε περίπτωση απρόβλεπτου φορτίου εξυπηρέτησης και εξοικονόμηση προσωπικού.

Το έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων των  δικαστηρίων

Ο ΟΤΕ είναι ένας από τους 8 διεκδικητές του  διαγωνισμού της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ψηφιοποίηση των αρχείων των δικαστηρίων όλης της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 145,7 εκατ. ευρώ.

Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, προσφορές κατέθεσαν 8 οικονομικοί φορείς, οι οποίοι ενδέχεται να επιμεριστούν τα σχετικά lot.

Οι  επικεφαλής των φορέων αυτών είναι ο OTE, η Nova, η Vodafone, ο Μυτιληναίος, η Unisystems, η Netcompany - Intrasoft, η Intrakat και η Globitel.  Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων 368 Δικαστηρίων – Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά. Πρόκειται για τα αρχεία του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου, των Ειρηνοδικείων, των Εισαγγελιών Εφετών, των Εισαγγελιών Πρωτοδικών, των Εφετείων, των Πρωτοδικείων και των Πταισματοδικείων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v