Ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρίες στην Ελλάδα το «Υγεία»

Την πιστοποίηση έλαβε το νοσοκομείο από τον φορέα QualityNet Foundation. Για ποιες δράσεις ξεχώρισε.

Ανάμεσα στις πιο βιώσιμες εταιρίες στην Ελλάδα το «Υγεία»

To «Υγεία», για ακόμη μια χρονιά, κέρδισε επάξια μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες 35 «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG, η οποία ανακοινώθηκε από το QualityNet Foundation.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «Υγεία» ξεχώρισε για τις επιδόσεις του στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την εφαρμογή πρακτικών Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Λειτουργεί σε συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, υιοθετώντας ορθές πρακτικές για την πρόληψη της ρύπανσης, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Κάθε χρόνο, αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες του, και έπειτα λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων του, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένα, έχει εφαρμόσει το Πλάνο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών και Αποβλήτων, το οποίο καταμετρά τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το χειρισμό, την αποθήκευση, τη μεταφορά και την απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Για τη στήριξη της Κοινωνίας, το «Υγεία» οργανώνει το Πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την υγεία», με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου, συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις.

Επιπλέον, το «Υγεία» υποστηρίζει την πρωτοβουλία «In action for a better world», η οποία διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, πρόγραμμα για τη διάδοση και ευαισθητοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή του, στοχεύει στην ενημέρωση και κινητοποίηση των νέων μαθητών, γύρω από την κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας Καρταπάνης (φωτ.), δήλωσε σχετικά:

«Στο Υγεία, λειτουργούμε με γνώμονα το όφελος της κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ευημερία των εργαζομένων μας και τη στήριξη των συνανθρώπων μας. Η ανάδειξή μας στην ηγετική ομάδα των 35 «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», επιβεβαιώνει πως τα υψηλά ηθικά πρότυπα, οι αξίες μας και οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζουμε μέσα από ένα ολιστικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, έχουν θετικό αποτύπωμα στην Κοινωνία, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην ενίσχυση της αξίας του Νοσοκομείου μας. Έχοντας πλήρη συναίσθηση του αυξημένου κοινωνικού μας ρόλου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιστρέφοντας αξία στην κοινωνία και δημιουργώντας ένα μέλλον συμπεριληπτικής ανάπτυξης και ευημερίας, για όλους.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v