Τράπεζα Ηπείρου: Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Νέα συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ανακοίνωεσ η Συνεταιριστική Τράπεζα.

Τράπεζα Ηπείρου: Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου παρέχει τρία νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τη στήριξη των επενδύσεων και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που εξασφαλίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις ΜμΕ, οι οποίες μπορούν να πετύχουν σημαντική ελάφρυνση του κόστους δανεισμού σε ποσοστό που δύναται να ξεπεράσει και το 75%.

Τα νέα προγράμματα συγχρηματοδότησης παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας Ηπείρου με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και εντάσσονται στο νέο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων.

Το δάνειο θα συγχρηματοδοτείται κατά 40% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα παρέχεται άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% θα χρηματοδοτεί η Τράπεζα Ηπείρου με βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης και υπό προϋποθέσεις θα παρέχεται επιπλέον επιδότηση κατά 300 μονάδες βάσης για τα 2 πρώτα έτη του δανείου. Τα νέα προγράμματα συγχρηματοδότησης παρέχουν:

1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 500 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ που υλοποιούν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ανάπτυξης παρόχων green services, ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με απώτερο στόχο την μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών θα κυμαίνεται από 80.000€ έως 8.000.000€. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

2. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 250 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜμΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών/δραστηριοτήτων τους, με στόχο της αύξηση της παραγωγικότητας τους, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος αυτών ανέρχεται από 25.000€ έως 1.000.000€. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

3. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικά διαθέσιμα δανειακά κεφάλαια ύψους έως 600 εκατ. € για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε Μμε. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά χρηματοδότηση/ενίσχυση από πρόγραμμα της HDB. Στόχος των δανείων είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων καθώς και η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς (αύξηση ενεργειακών δαπανών, τιμές πρώτων υλών, πληθωριστικές πιέσεις) και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη και το ύψος αυτών ανέρχεται από 10.000€ έως 1.500.000€. Δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης περιόδου χάριτος για τα 2 πρώτα έτη.

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά: «Πιστοί στο όραμά μας να ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου, συμμετέχουμε στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Διευκολύνουμε την πρόσβαση των ΜμΕ σε προνομιακή δανειακή χρηματοδότηση με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης για την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του τόπου μας».

Η Τράπεζα Ηπείρου υποδέχεται τα σχετικά αιτήματα για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και προχωράει σε άμεση αξιολόγηση και ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με την έκβαση του αιτήματός τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του επιλέγοντας την Τράπεζα Ηπείρου στην πλατφόρμα KYC της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στον σύνδεσμο: https://kyc.hdb.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v