Τεχνική Ολυμπιακή: Αγοράζει έως 186 ακίνητα από την Intrum

Πρόκειται για ακίνητα ευρισκόμενα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum. Στα €19,8 εκατ. το τίμημα.

Τεχνική Ολυμπιακή: Αγοράζει έως 186 ακίνητα από την Intrum

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προσφορά που υπέβαλε σε διαγωνιστική διαδικασία (Project Arrow), την οποία διεξήγαγε η Grant Thornton Business Solutions S.A. κατ' εντολή της Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε., υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως διαχειριστή ακινήτων και η οποία αφορούσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων (ανεξάρτητων ιδιοκτησιών) ανακηρύχθηκε κατ' αρχάς ως προτιμητέα (Preferred Offer).

Πρόκειται για ακίνητα ευρισκόμενα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas REO Solutions A.E.

Το προτεινόμενο τίμημα για την ως άνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€19.800.000).

Τα μέρη θα διαπραγματευθούν περαιτέρω τους ειδικότερους όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων.

Ως σύμβουλος της Εταιρείας στη συγκεκριμένη συναλλαγή ενεργεί η Mount Street Hellas Advisory Ltd Greek Branch.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v