Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Big Deal της Motor Oil, πλειοψηφικό πακέτο σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,9 GW

Απέκτησε το 75% της Unagi, με χαρτοφυλάκιο 1,9 GW. Μετά την εξαγορά της Anemos RES και τη σημερινή συναλλαγή, η Motor Oil Renewable Energy θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων περισσότερων από 3 GW.

Big Deal της Motor Oil, πλειοψηφικό πακέτο σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 1,9 GW

Μια σημαντική συμφωνία ανακοίνωσε η Motor Oil στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Απέκτησε το 75% της UNAGI A.E. μέσω της θυγατρικής της εταιρείας MORE (σ.σ. στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται το τίμημα της συναλλαγής). H UNAGI A.E. κατέχει 51% μερίδιο σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε διάφορα στάδια συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στην Ελλάδα.

Με ορίζοντα το 2030, ο Όμιλος προχωράει στο μεγαλύτερο επενδυτικό πλάνο έργων με γνώμονα τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τα οποία θα υπερβούν τα €4 δισ., σε πολλά και διαφορετικά πεδία, με επικέντρωση σε 4 πυλώνες ανάπτυξης: Τον πυλώνα συνεχούς ενίσχυσης της αποδοτικότητας του Διυλιστηρίου και του εύρους των προϊόντων του. Τον πυλώνα του Ηλεκτρισμού, την Κινητικότητας και των Νέων Τεχνολογιών. Τον σημαντικό πυλώνα Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και τον τελευταίο του Φυσικού Αερίου και των ανανεώσιμων & εναλλακτικών καυσίμων με επικέντρωση στην Κυκλική Οικονομία. Η θυγατρική του ομίλου διαθέτει ήδη εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμης ενέργειας περίπου 800 ΜW, έχοντας συγκροτήσει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα.

Μετά την εξαγορά της Anemos RES και τη σημερινή συναλλαγή, η MORE (Motor Οil Renewable Energy) θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερων από 3 GW.

Γενικά

• Σήμερα, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (Motοr Oil) γνωστοποιεί την απόκτηση από τη θυγατρική της Εταιρείας MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (MORE), του 75% της UNAGI A.E.

• H UNAGI A.E. κατέχει 51% μερίδιο σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε διάφορα στάδια συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στην Ελλάδα.

• H συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, 26 Μαΐου 2023, στα γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

• Η συναλλαγή αυτή φέρνει τη Motor Οil πιο κοντά στον στόχο της για ανάπτυξη 2.0 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030, ενώ αυξάνει σημαντικά την ισχύ των έργων υπό ανάπτυξη για τη MORE, προσθέτοντας έργα ώριμα που θα λάβουν όρους σύνδεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Unagi A.E.

• H Unagi ΑΕ είναι μια εταιρεία συμμετοχών που κατέχει 51% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Baliaga, Pivot Solar και Teichio, οι οποίες με τη σειρά τους κατέχουν 16 Φωτοβολταϊκά έργα (PV) συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα.

• Κάποια από τα φωτοβολταϊκά (PV) έργα των εταιρειών Pivot Solar και Teichio στη Δυτική Μακεδονία κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία Α3 και θα αδειοδοτηθούν πλήρως (άδεια σύνδεσης) άμεσα.

• Το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων έργων είναι επίσης σε προχωρημένο βαθμό ωριμότητας, έχουν λάβει περιβαλλοντικούς όρους και θα κατηγοριοποιηθούν στην κατηγορία Β με ορίζοντα αδειοδότησης σύνδεσης το τέλος του χρόνου.

Η Συναλλαγή

• Η συναλλαγή περιλάμβανε την απόκτηση των μετοχών της Unagi, η οποία έγινε μέσω εξαγοράς υπαρχόντων μετοχών και αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.

• Οποιαδήποτε περαιτέρω συμβολή της Motοr Oil θα είναι συνδεδεμένη με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη και κατασκευή των έργων και με την επιτυχή υλοποίηση και λειτουργία αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v