ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ΜΟΗ

23,3400

0,4200 +1,83%

Real Time Προσθήκη

Αγορά
23,300 x 470 Τμχ

Κωδικός
ΜΟΗ

Πώληση
23,340 x 30 Τμχ

Όγκος
8.964 Τμχ

Τελ.ενημ:
12:17 - 24/6/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Άνοιγμα ημέρας Υψηλό ημέρας Χαμηλό ημέρας
22,920 23,360 22,920
Μέση σταθμική τιμή ημέρας Προηγούμενο κλείσιμο
23,243 22,920

Πράξεις ημέρας Αριθμός μετοχών Κεφαλαιοποίηση
156 110.782.980 2.585.674.753

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 22,320 23,420 1,87
30 ημερών 19,120 23,420 14,37
3 μηνών 19,120 23,420 8,88
6 μηνών 19,120 23,420 12,91
12 μηνών 16,880 23,900 21,91

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ FACTSET

Χρήση 2019 2020
EPS Αριθμός εκτιμήσεων 9 9
EPS (Median) 2,63 3,13
EPS GROWTH (Median) -12,68 % 19,00 %
P/E (Median) 8,67 7,29
D/Y (Μερισμ Απόδοση) 6,15 % 6,29 %
Λήξη Χρήσης 31/12/2019 31/12/2020

Τελευταία ενημέρωση: 16/06/2019 21:26

powered by inbroker

v