MLS: Ο αργός θάνατος και το κουβάρι των ομολογιούχων

Τρία χρόνια μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών και ομολόγων, η πλειονότητα των παραγόντων της αγοράς μιλά για «χαμένη υπόθεση». Τα εμπόδια που επιχειρούνται να υπερπηδηθούν και ποιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική αντιμετώπιση του προβλήματος.

MLS: Ο αργός θάνατος και το κουβάρι των ομολογιούχων

Τρία χρόνια μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολόγων της MLS δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε απτή εξέλιξη, που να δίνει ουσιαστικές ελπίδες για τη διάσωση της εισηγμένης εταιρείας.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι εδώ και πολύ καιρό, «η υπόθεση είναι τελειωμένη» και πως οι μόνες ενδεχόμενες εξελίξεις που μπορούν να υπάρξουν είναι δικαστικού και όχι επιχειρηματικού περιεχομένου.

Γνωστό δικηγορικό γραφείο δηλώνει πως ετοιμάζεται να διεκδικήσει τα χρήματα συγκεκριμένων πελατών του (ομολογιούχων), όχι μόνο από την εταιρεία και τους διοικούντες της αλλά και από τον εμπλεκόμενο ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει -όπως ισχυρίζεται- υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένος έναντι αστικής ευθύνης.

Η τρέχουσα κατάσταση

Πού όμως βρίσκεται σήμερα η όλη υπόθεση;

Πρώτον, η εταιρεία λειτουργεί με μόλις δύο άτομα προσωπικό και αμελητέα δραστηριότητα. Επίσης, η ΜLS δεν έχει εκδώσει λογιστικές καταστάσεις για τις οικονομικές χρήσεις 2020, 2021 και 2022.

Δεύτερον, το πρώτο ομολογιακό δάνειο έχει ήδη λήξει, χωρίς να αποπληρωθεί. Η γενική συνέλευση των ομολογιούχων είχε αποφασίσει την ανάθεση της υπόθεσης σε συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα κινήσεις εναντίον της εταιρείας (λέγεται ότι το δικηγορικό γραφείο δεν πληρώθηκε). Το υπόλοιπα δύο ομολογιακά δάνεια λήγουν έως το 2024, ωστόσο έχουν να πληρωθούν κουπόνια από το καλοκαίρι του 2020.

Τρίτον, η εταιρεία είχε λάβει ολιγόμηνη δικαστική προστασία έναντι των πιστωτών της, η οποία έχει λήξει.

Από το φθινόπωρο του 2019 που έγιναν γνωστά τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας, για πολλούς μήνες η διοίκηση της ΜLS δεν είχε λάβει οποιαδήποτε ουσιαστική πρωτοβουλία. Στη συνέχεια αναζήτησε στρατηγικό επενδυτή. Ακούστηκε το ενδιαφέρον της Corinth Capital, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε.

Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται να εμποδίζει τις εξελίξεις στην όλη υπόθεση είναι το ότι στις εκδόσεις του δεύτερου και του τρίτου ομολογιακού δανείου απαιτείται ελάχιστη απαρτία δύο τρίτων επί του συνόλου, προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση. Έτσι -με δεδομένη και τη διασπορά σε πολλούς ομολογιούχους- δεν επετεύχθη η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία σε καμιά από τις γενικές συνελεύσεις που έχουν συγκληθεί μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ΜLS σε συνεργασία με νομικούς κύκλους αναζητούν πιθανά «παράθυρα» προκειμένου να καταστούν άκυρες ως καταχρηστικές οι τόσο υψηλές απαιτούμενες ελάχιστες απαρτίες και να αντικατασταθούν με αυτές που προβλέπονται στο νόμο περί ανωνύμων εταιρειών. Αν αυτό μπορέσει τελικά να καταστεί εφικτό, τότε η διοίκηση της ΜLS λέγεται ότι θα κινηθεί ως ακολούθως:

  • Πρώτον, θα εκδώσει τις λογιστικές της καταστάσεις για τα έτη 2020, 2021 και 2022.
  • Δεύτερον, θα προτείνει στους ομολογιούχους την κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεών τους, με περίπου το 90% του συνόλου των μετοχών να περνά στους πιστωτές.
  • Και τρίτον, θα επιχειρηθεί να προσελκυσθεί στρατηγικός επενδυτής ο οποίος θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -λαμβάνοντας και τη διοίκηση- προκειμένου να αναπτύξει την εταιρεία.

Βέβαια, όπως είναι προφανές, απαιτούνται πολλά και αβέβαια βήματα προκειμένου να διασωθεί η ΜLS, με τον χρόνο να κυλάει εναντίον της.

Ακόμη όμως και αν όλα αυτά να υλοποιηθούν στην πράξη, ζητούμενο αποτελεί το πόσο σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων των ομολογιούχων θα μπορούσε στην πράξη να ανακτηθεί, δεδομένου ότι το μοναδικό ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο της ΜLS είναι το λογισμικό της (το οποίο, αν και προηγμένο, μετρά ήδη τρία χρόνια παλαιότητας) και οι τρέχουσες δραστηριότητές της ουσιαστικά είναι μηδενικές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v