Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward»

Οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και τις 10 Ιουλίου 2023. Τα κριτήρια επιλογής.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward»

Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, συνεχίζεται για έβδομη χρονιά και υποδέχεται νέες αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του OΠΑΠ μέχρι σήμερα έχει βρεθεί στο πλευρό 69 εταιρειών, βοηθώντας τις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «OΠΑΠ Forward» μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 (ώρα λήξης 12:00 το βράδυ). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου Εταιρικής Υπευθυνότητας του OΠΑΠ www.opapcsr.gr όπου είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα «OΠΑΠ Forward».

Βελτίωση οικονομικών επιδόσεων και νέες θέσεις εργασίας

Ο OΠΑΠ άρχισε να υλοποιεί το πρόγραμμα «OΠΑΠ Forward» τον Απρίλιο του 2017, σε συνεργασία με τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό στήριξης της επιχειρηματικότητας Endeavor Greece.

Στη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε αναπτυξιακό εργαλείο για δυναμικές και εξωστρεφείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι 69 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στο «OΠΑΠ Forward» τα προηγούμενα χρόνια, κατάφεραν να βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις τους και να αυξήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Συγκεκριμένα, δημιούργησαν 2.847 νέες άμεσες θέσεις εργασίας ενώ, μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν, υποστηρίζουν 23.083 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Παράλληλα, ο συνολικός τζίρος τους αυξήθηκε κατά 470 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων.

Αυτά τα σημαντικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, την οποία παρέχει το «OΠΑΠ Forward» στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει:

  • Ολοκληρωμένη καθοδήγηση μέσω ενός δικτύου επιτυχημένων επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τομείς όπως η στρατηγική, η διαχείριση οικονομικών και ανθρώπινου δυναμικού, το marketing και οι πωλήσεις, το branding και η επικοινωνία
  • Πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Eθνική Τράπεζα
  • Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές
  • Δράσεις δικτύωσης τόσο με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, όσο και με άλλους επιχειρηματίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος «OΠΑΠ Forward», μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 359 συνεδρίες στρατηγικής καθοδήγησης, 78 σεμινάρια και 465 συμβουλευτικές συνεδρίες, δράσεις δικτύωσης με 125 στελέχη της ελληνικής αγοράς, καθώς και 233 επαφές με εταιρείες και επενδυτές στην Ελλάδα και στον κόσμο.

Κριτήρια επιλογής των νέων εταιρειών

Το πρόγραμμα OΠΑΠ Forward απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνους τους τομείς, όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ο κλάδος τροφίμων και ποτών, η βιομηχανία, το εμπόριο και η εστίαση, ο τουρισμός, η λιανική, η αγροτική παραγωγή, καθώς και σε κλάδους με προοπτική ανάπτυξης, όπως οι νέες τεχνολογίες.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον έκτο κύκλο του προγράμματος θα επιλεγούν βάσει μιας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων που αφορούν τόσο στην επιχείρηση, όσο και στον ίδιο τον επιχειρηματία. Μετά την αρχική αξιολόγηση, οι επιχειρήσεις που πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια, θα συμμετάσχουν στη φάση της συνέντευξης, κατά την οποία θα αξιολογηθούν σε θέματα όπως επιχειρηματική στρατηγική, καινοτομία, δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης και επιχειρηματικό μοντέλο. Αφού ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, θα διαμορφωθεί η λίστα των επικρατέστερων επιχειρήσεων, από την οποία θα γίνει η τελική επιλογή εκείνων που θα συμμετάσχουν στον νέο κύκλο του «OΠΑΠ Forward».

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τις συμμετέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο www.opapcsr.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v