Centric: Δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές σε μέλη του ΔΣ για το 2022

Αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2022.

Centric: Δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές σε μέλη του ΔΣ για το 2022

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της «Centric A.E.» που έλαβε χώρα την 13.06.2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούν ποσοστό 59,83758 % (ήτοι, 60.510.042,00 μετοχές εκ του συνόλου 101.123.806,00) των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, α) οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική Χρήση 2022 (από 1/1/2022 – 31/12/2022) και β) οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,

2) Υποβλήθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ ν. 4449/2017.,

3) Υποβλήθηκαν οι Εκθέσεις των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,

4) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018,

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλάχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του ν.4548/2018,

6) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» (ΑΜ/ΣΟΕΛ 173) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2023 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, και ορίστηκε και εγκρίθηκε η αμοιβή της,

7) Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις/αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, αν και είχαν προ-εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Ιουλίου 2022. Επίσης, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι προκαταβολές αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως του ποσού των 100.000,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, για τη χρήση του 2023 υπό την αίρεση της έγκρισής τους από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

8) Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 ν. 4548/2018.

9) Επικυρώθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, η από 28.2.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Σαλιάρη – Φασσέα, για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, αφού διαπιστώθηκε ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 περί της ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με την Πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

10) Ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v