Μπήτρος: Μακρόσυρτο σίριαλ η… προσυμφωνημένη αναδιάρθρωση δανείων

Πού έχει «κολλήσει» η συμφωνία του εισηγμένου ομίλου με τα τραπεζικά ιδρύματα για τις θυγατρικές σε μεταλλουργία και σκυρόδεμα. Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Μπήτρος Μεταλλουργική είναι ήδη συμβατικά συμφωνημένη με τις πιστώτριες τράπεζες από το 2019.

Μπήτρος: Μακρόσυρτο σίριαλ η… προσυμφωνημένη αναδιάρθρωση δανείων

«Η διοίκηση της Μπήτρος Συμμετοχών υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες -κυρίως ως προς τις δυνατότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης- προσπαθεί επί σειρά ετών να διατηρεί τις εταιρείες του σε λειτουργική ισορροπία και τουλάχιστον προς το παρόν τα καταφέρνει. Ωστόσο, οι προοπτικές του ομίλου εξαρτώνται άμεσα και σχεδόν καθ’ ολοκληρία από την ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των θυγατρικών Μπήτρος Μεταλλουργική και Μπήτρος Σκυροδέματος.

Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Μπήτρος Μεταλλουργική είναι ήδη συμβατικά συμφωνημένη με τις πιστώτριες τράπεζες από το 2019 και βάσει της συμφωνίας θα ακολουθούσε το deal με τη ΣΙΔΜΑ που ολοκληρώθηκε το 2020.

Το θέμα έχει καθυστερήσει για διαδικαστικούς λόγους (τιτλοποίηση και μεταβίβαση δανείων σε funds). Σήμερα, οι σχετικές διαβουλεύσεις με τους νέους πιστωτές βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι επικεντρωμένες στον τρόπο αποτύπωσης στη συμφωνία εξυγίανσης κάποιων όρων του συμφωνητικού του 2019, δεδομένης της διαφοροποίησης του οικονομικού περιβάλλοντος στο χρόνο που μεσολάβησε.

Η ολοκλήρωση της χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης των δύο βασικών εταιρειών του ομίλου ανοίγει το δρόμο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του στις αγορές του χάλυβα, της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και του real estate, υπό εντελώς διαφορετικές προϋποθέσεις και με αναπτυξιακή στρατηγική».

Με αυτό τον τρόπο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση ο πρόεδρος της εισηγμένης Παναγιώτης Μπήτρος, με υψηλόβαθμο στέλεχος της διοίκησης να σημειώνει: «Έχουμε καταφέρει -πρόκειται επί άθλου- μετά από μεγάλες προσπάθειες και έχουμε κρατήσει τον όμιλο σε λειτουργική ισορροπία, καθώς οι Μπήτρος Μεταλλουργική και Μπήτρος Σκυροδέματος εμφανίζουν θετικό EBITDA. Ωστόσο, εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ένας όμιλος που εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Όλη αυτή η κατάσταση αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειές μας λόγω αφ’ ενός του προβλήματος για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και αφ’ ετέρου γιατί εμποδίζεται όλη η προσπάθεια της ευρύτερης αναδιάρθρωσης που σχεδιάζουμε στον όμιλο.

Γενικότερα, δεν έχουμε κρύψει τη διάθεση για αναδιάρθρωση του ομίλου, με την ένταξή τους για παράδειγμα σε αυτόν και της Big Solar, που είναι εταιρεία κοινών μετοχικών συμφερόντων με την εισηγμένη (επιτυγχάνει αξιοσημείωτη καθαρή κερδοφορία). Είναι προφανές ότι τέτοιες κινήσεις, πάνε όλο και πιο πίσω, θέτοντας σε κίνδυνο την τρέχουσα λειτουργία του ομίλου και χωρίς να κερδίζει παραμικρό οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά. Ούτε τους πιστωτές βοηθά η καθυστέρηση. Δεν κερδίζουν, αλλά χάνουν».

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «δεν υπάρχει πλέον άλλος παράγοντας που να δικαιολογεί τη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του ζητήματος. Μπορεί βέβαια να μην μπορούμε να δώσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί, τουλάχιστον όμως ακούμε από το βασικό πιστωτή πως είναι διατεθειμένος να πράξει τα δέοντα με στόχο τη λήξη της εκκρεμότητας».

ΥΓ: Η θυγατρική Μπήτρος Κατασκευαστική έχει ολοκληρώσει την πώληση των τελευταίων σημαντικής αξίας ακινήτων του αποθέματός της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v