Ελληνική Τράπεζα: Στα €177 εκατ. ο νέος πράσινος δανεισμός για το 2022

Πάνω από 450 ώρες αφιέρωσε η τράπεζα για να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους της σε θέματα ESG και κλιματικών κινδύνων. Ψηφιακά εννιά στις 10 συναλλαγές. Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας.

Ελληνική Τράπεζα: Στα €177 εκατ. ο νέος πράσινος δανεισμός για το 2022

Προσηλωμένη στον στόχο της να συνεισφέρει στη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας παραμένει η Ελληνική Τράπεζα. Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται και στην Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Τράπεζας για το 2022, η οποία έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς και βασίζεται στη νέα Στρατηγική ESG του οργανισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία εμπερικλείει τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες, και γι’ αυτό η Τράπεζα υιοθετεί μια στρατηγική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα και τα θέματα ESG. Τον Δεκέμβριο του 2022, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας η νέα Στρατηγική ESG στη διαμόρφωση της οποίας καθοριστικοί παράγοντες ήταν οι ευρωπαϊκές και τοπικές στρατηγικές, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, το εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο και ανάλυση ουσιαστικότητας. Ως αποτέλεσμα, η νέα στρατηγική ESG στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 1) Ενεργειακή αποδοτικότητα και μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, 2) Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος, 3) Ανθεκτικότητα και απόδοση, 4) Βιώσιμο οικοσύστημα.

Κάτω από τον πυλώνα Βιώσιμο Οικοσύστημα, ο νέος πράσινος δανεισμός ανήλθε σε €177 εκατ. για το 2022, ενώ η συνολική συνεισφορά σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις ξεπέρασε τις €500 χιλ.. Επιπλέον, ανανεώθηκε η στρατηγική συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και η Ομάδα Εθελοντών έλαβε τιμητική διάκριση στο πλαίσιο του 7ου Διαγωνισμού «Εταιρικού Εθελοντισμού & Εθελοντικής Προσφοράς» για το #HBVolunteersChallenge. Στα πλαίσια της Ενεργειακής αποδοτικότητας, καταναλώθηκαν 54.500 kWh που προήλθαν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώθηκε κατά 6,5% η ετήσια κατανάλωση ενέργειας και πραγματοποιήθηκαν ενεργειακοί έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις. Όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, πραγματοποιήθηκαν 458 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα ESG και θέματα κλιματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων στο προσωπικό και αναβαθμίστηκε η Διαδικασία Αξιολόγησης & Απόδοσης. Τέλος, όσον αφορά τον πυλώνα Ανθεκτικότητα και Απόδοση, η Τράπεζα έκδωσε πολιτική ESG και πολιτική πράσινου δανεισμού, ενώ η στροφή στην ψηφιοποίηση συνεχίζεται με το 90% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνεται ψηφιακά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης του Βιώσιμου Πλαισίου Χρηματοδότησής της. Η χρηματοδότηση που θα προκύψει από την εν λόγω έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθεί για βιώσιμη χρηματοδότηση, συμβάλλοντας θετικά στο περιβάλλον και την κοινωνία. Το πλαίσιο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων του International Capital Market Association (ICMA), τις Αρχές Κοινωνικών Ομολόγων και τις Κατευθυντήριες Γραμμές Ομολόγων Βιωσιμότητας (Sustainability-Bond Guidelines SBG).

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να διαβάσετε όλη την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας της Ελληνικής Τράπεζας. ESG & Βιωσιμότητα (hellenicbank.com)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v