Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Helikon

Το ποσοστό συμμετοχής της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV» μειώθηκε στο 4,98%.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Helikon

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει ότι έλαβε γνωστοποίηση από την εταιρεία «Helikon Investments Limited» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή επενδύσεων για τον πελάτη της «Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV», ότι στις 29/06/2023 επήλθε μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου, τα οποία και κατήλθαν του ορίου του 5%.

Συγκεκριμένα ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την γνωστοποίηση συναλλαγής ανήλθε σε:

- Έμμεσα δικαιώματα ψήφου 1.349.745, ήτοι ποσοστό 1,30% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

- Δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Cash Settled Equity Swap), σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1β) του ν. 3556/2007, ως ισχύει, 777.355 (ήτοι 0,75% του μετοχικού κεφαλαίου), 1.767.155 (ήτοι 1,71% του μετοχικού κεφαλαίου) και 1.258.935 (ήτοι 1,22% του μετοχικού κεφαλαίου) με ημερομηνίες λήξης την 20/12/2024, 04/02/2025 και 04/11/2024, αντίστοιχα.

Συνολικός αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την γνωστοποίηση συναλλαγής 5.153.190, ήτοι ποσοστό 4,98% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v